Bekendmakingen d.d. 08-02-2017

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De gemeente is verplicht bepaalde zaken openbaar bekend te maken. Deze officiële bekendmakingen worden ook gepubliceerd op overheid.nl.

 1. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om14.0462, Dr. Schaepmanstraat 4G1, 4G2 en 4G3, 6162 XM te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Dr. Schaepmanstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 2. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0048, Biesenweg 1 A, 6164 RB Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Biesenweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 3. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0047, Nusterweg 104, 6136 KV Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Nusterweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 4. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0049, Beneluxlaan 6, 6127 CH Grevenbicht
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Grevenbicht, Beneluxlaan
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 5. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0050, Graetheide 57, 6121 RM Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, Graetheide
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 6. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0051, Dorpsstraat 18, 6143 AX Guttecoven
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Guttecoven, Dorpsstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 7. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0052, De Tramweg 14, 6121 RX Born
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Born, De Tramweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 8. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0053, Rothweg ong, 6143 AS Guttecoven
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Guttecoven, Rothweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 9. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om16.0496, Groenstraat 60, 6162 ER Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Groenstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 10. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om17.0054, Limbrichterweg 45, 6135 GD Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Limbrichterweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 11. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om16.0521, Sportcentrumlaan 2, 6136 KX Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Sportcentrumlaan
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 12. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om17.0018, Oudeweg ong., 6136 VZ Sittard
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Oudeweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 13. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning buiten behandeling gesteld; dossiernummer Om16.0454, Rijksweg Noord 105, 6162 AE Geleen
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Rijksweg Noord
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 14. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om14.0462, Dr. Schaepmanstraat 4G1, 4G2 en 4G3, 6162 XM te Geleen (uitgebreide voorbereidingsprocedure).
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Dr. Schaepmanstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 15. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0492, Brandstraat 34, 6142 AR Einighausen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Einighausen, Brandstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 16. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0498, Achter de Kruiskapel 20, 6127 BZ Grevenbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Grevenbicht, Achter de Kruiskapel
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 17. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0513, Tudderenderweg 36, 6137 CE Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Tudderenderweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 18. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0503, Bergerweg 108, 6167 RH Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Bergerweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 19. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0512, Frans Erenslaan 44, 6164 JJ Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Frans Erenslaan
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 20. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0518, Bradleystraat 36, 6135 CW Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Bradleystraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 21. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om16.0522, Annastraat 39, 6161 GW Geleen (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Geleen, Annastraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 22. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0003, Kromstraat 8, 6133 AB Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Kromstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 23. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om17.0021, Oude Raadhuisstraat 2, 6125 BA Obbicht (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Obbicht, Oude Raadhuisstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 24. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunning verleend; dossiernummer Om15.0329, Putstraat 18 tot en met 24, 6131 HL Sittard (reguliere voorbereidingsprocedure)
  Bekendmakingtype: omgevingsvergunning
  Locatie: Sittard, Putstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 25. Gemeente Sittard-Geleen – Melding Activiteitenbesluit milieubeheer, dossiernummer AB16.0096, Holtum Noordweg 107 6121 RE Born
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Holtum-Noordweg
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 26. Gemeente Sittard-Geleen – Omgevingsvergunningaanvraag ingetrokken; dossiernummer Om17.0035, Dorpsstraat 18, 6143 AX Guttecoven
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Guttecoven, Dorpsstraat
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 27. Gemeente Sittard-Geleen – Ontheffing geluidhinder APV art 4:6 lid 1, dossiernummer APV16.012, trajecten Sittard-Roermond, Sittard-Heerlen en Sittard-Maastricht
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Sittard, Stationsplein, Geleen
  Publicatiedatum: 08-02-2017
 28. Bekendmaking besluit tot opneming van emigratie naar genoemd land in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-02-2017
 29. Bekendmaking van het voornemen opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-02-2017
 30. Bekendmaking besluit opneming van het gegeven ‘opheffen adres en vertrek uit Nederland’ in de Basisregistratie Personen (BRP)
  Bekendmakingtype: overig
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 07-02-2017
 31. 2e wijziging van de legestabel 2017 inzake rijbewijzen
  Bekendmakingtype: verordeningen en reglementen
  Locatie: Born, Buchten, Holtum, Papenhoven, Obbicht, Grevenbicht,…
  Publicatiedatum: 06-02-2017
 32. Gemeente Sittard-Geleen – Exploitatievergunning verleend; dossiernummer APV2016-0141, Café de Pesch, Peschstraat 38, 6166 CT Geleen.
  Bekendmakingtype: exploitatievergunning
  Locatie: Geleen, Peschstraat
  Publicatiedatum: 02-02-2017
 33. Gemeente Sittard-Geleen – Horecavergunning verleend; dossiernummer DHW2014-0039A, Café De Pesch, Peschstraat 38, 6166 CT Geleen
  Bekendmakingtype: drank- en horecavergunning
  Locatie: Geleen, Peschstraat
  Publicatiedatum: 02-02-2017

Reacties