Provincie benoemt kwartiermaker erfgoed

Foto: Julian-Ilcheff-Borissoff-[CC-BY-3.0].jpg

De Provincie Limburg heeft Ard van der Tuuk aangesteld als externe kwartiermaker erfgoed. Hij gaat het komende half jaar samen met de ambtelijke organisatie uitvoering geven aan het door Provinciale Staten vastgestelde beleid ‘Toekomst voor erfgoed’.

Het Limburgs erfgoed is van groot maatschappelijk belang en verdient daarom een grotere zichtbaarheid en publieksbereik. De taak van Van der Tuuk is om erfgoedinstellingen hierin gezamenlijk te laten optrekken. Vrijdag had kwartiermaker Van der Tuuk een eerste ontmoeting met de erfgoedinstellingen waaronder leden van het Erfgoedplatform, Geschiedenisplatform en Huis voor de Kunsten.

Bruggenbouwer

Ard van der Tuuk was de afgelopen zes jaar gedeputeerde in de provincie Drenthe, momenteel is hij waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast in Groningen. Hij wordt geprezen om zijn rol als bruggenbouwer en zijn antenne voor wat er leeft in de samenleving. Van der Tuuk is zeer enthousiast om als kwartiermaker erfgoed voor Limburg aan de slag te gaan. Het rijke erfgoed in Limburg en de betekenis ervan in de samenleving spreekt hem aan.

Externe kwartiermaker

Met Van der Tuuk is een kwartiermaker gevonden met provinciale bestuurlijke ervaring en iemand van buiten Limburg en het erfgoedveld. Met zijn onafhankelijke blik en gevoel voor bestuurlijke verhoudingen kan hij gericht werken aan meer samenwerking, meer gedeelde belangen en meer innovatie in de erfgoedsector. De erfgoedinstellingen staan achter de benoeming van een externe, onafhankelijke kwartiermaker.

Reacties

0