Forse verkeershinder omgeving Tunnelstraat verwacht door aanleg Groene Net

Aanleg Het Groene Net in Sittard-Geleen
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Op maandag 20 februari start aannemer A. Hak in Sittard met de werkzaamheden voor de aanleg van de infrastructuur voor het Groene Net in de omgeving van de Tunnelstraat in het Limbrichterveld.

Ondanks de verkeersmaatregelen wordt forse verkeershinder verwacht in de omgeving van de Tunnelstraat. Het verkeer wordt via borden omgeleid. Bovendien zorgen tijdelijke verkeerslichten voor voldoende doorstroming van het verkeer. Vanaf de Hasseltsebaan wordt verkeer al geattendeerd op de werkzaamheden, zodat automobilisten een alternatieve route kunnen volgen. De werkzaamheden aan de gehele omgeving Tunnelstraat zijn naar verwachting medio mei afgerond.

Aanleg warmte-infrastructuur

In juli 2016 heeft warmtebedrijf Het Groene Net de definitieve investeringsbeslissing genomen over de aanleg van de warmte-infrastructuur voor de eerste fase. In oktober jl. is aannemer A. Hak gestart met de aanleg. Vanuit Sittard Noord wordt er nu langzaam toegewerkt naar het centrum van Sittard. De volgende aansluiting die de aannemer realiseert is die van Ligne. Daarvoor zijn ook werkzaamheden nodig in de tunnel aan de Tunnelstraat. De tunnel moet daarvoor voor een aantal weken voor de helft afgesloten worden. Het al eerder afgesloten tunneltje op de Cavaleriestraat/Montgomerystraat is vanwege de aanleg van Het Groene Net nog tot medio maart afgesloten.

Werkzaamheden, locaties en tijdpad

Overzicht van de werkzaamheden voor de aanleg van de warmte-infrastructuur voor het Groene Net.

 • Montgomerystraat-Cavaleriestraat-Tunneltje Hoogveld inclusief kruising Cavalariestraat-Eisenhowerstraat
  Tijd: tot medio maart
  Bijzonderheden: tunneltje afgesloten
 • Tunnelstraat
  Tijd: 20 februari – eind maart
  Bijzonderheden: halve afsluiting Tunnelstraat mét afsluiting toegangsweg Parallelweg (noord en zuidzijde)
 • Dwarsdoorsteek in de Tunnelstraat
  Tijd: derde weekend maart
  Bijzonderheden: afsluiting van deel van de Tunnelstraat
 • Grote tunnel tot aan de Christian Kisselsstraat aansluitend Tunnelstraat
  Tijd: 21 maart – begin mei
  Bijzonderheden: halve afsluiting eerste deel (westzijde) Elisabeth van Barstraat, Lupinestraat, Parallelweg (noord- en zuidzijde)

Meer informatie

Inwoners van de wijk Limbrichterveld kunnen iedere woensdag van 13:00 tot 15:00 uur binnenlopen bij het inloopspreekuur van de aannemer, in de bouwkeet aan de Geallieerdenstraat in Sittard.

» Meer informatie

Het Groene Net

Het lokale energiebedrijf Het Groene Net distribueert de restwarmte van Chemelot en warmte vanuit de Bio Energie centrale Sittard (BES) naar ruim 50 bedrijven en 5000 huishoudens. Daarmee bieden we zowel een duurzame als een concurrerende warmtevoorziening voor de gebruikers.

» Meer informatie

Reacties