Liggers brug bij Ligne geplaatst

Vandaag werden in Sittard de liggers van de nieuwe brug bij Ligne geplaatst. De brug vormt de verbinding tussen het Ligneplein, de schootsvelden en de historische stadskern binnen de stadswal.

Verderop worden de laatste betonnen resten van de oude overkluizing van de beek langs het Ligne-complex van de beekbodem verwijderd om plaats te maken voor de nieuwe bodembekleding, die bestaat uit grote en kleinere keien.

Wanneer de brug klaar is en de nieuwe bedekking op de beekbodem is aangebracht kan de bypass worden afgesloten en zal de beek weer langs de oostflank van Ligne stromen. Dan kan ook het gebied tussen Ligne en het Jutta van Ravensbergpad worden afgewerkt. Op het Ligneplein zijn de afgelopen weken hardstenen zitelementen geplaatst en een aantal bomen geplant.

Reacties

Cookieinstellingen