Arriva verbetert busdienstregeling vanaf zondag 30 april 2017

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Met ingang van zondag 30 april 2017 voert openbaar vervoerder Arriva een aantal verbeteringen door in de busdienstregeling in Limburg.

Het gaat om kleine aanpassingen waarmee de kwaliteit van de dienstregeling verbetert. Deze wijzigingen zijn mede tot stand gekomen op basis van in- en externe reacties die Arriva de afgelopen maanden heeft ontvangen.

» Overzicht aanpassingen busdienstregeling Limburg – 30 april 2017

Op 11 december 2016 is Arriva in Limburg met de huidige dienstregeling van start gegaan. De totstandkoming van een dienstregeling is een lerend proces waarbij de bestaande dienstregeling voortdurend intern wordt gemonitord, geëvalueerd, ontwikkeld en geoptimaliseerd. De afgelopen maanden zijn vanuit reizigers, werknemers, provincie Limburg en het Reizigersoverleg Limburg (ROL) signalen binnengekomen voor mogelijke verbeteringen van de dienstregeling.

Mede naar aanleiding van de ontvangen in- en externe signalen past Arriva met ingang van 30 april de dienstregeling op een aantal punten aan. Deze aanpassingen hebben betrekking op routes, rijtijden en aansluitingen. Meer informatie over de aanpassingen vinden reizigers op arriva.nl/limburg. Ook zijn de wijzigingen per 30 april opgenomen in de reisplanner.

Het doorvoeren van verbeteringen past ook binnen het beeld van de ‘ademende concessie’, waaraan Arriva samen met de provincie Limburg de komende concessieperiode vorm wil geven. Uitgangspunt van de ‘ademende concessie’ is inspelen op trends en ontwikkelingen in de maatschappij. Hierdoor blijft de concessie voortdurend in beweging en ligt niet alles voor 15 jaar vast.

Verbeterpunten op de langere termijn

Tevens is, in nauwe afstemming met de provincie Limburg, een aantal aandachtspunten vastgesteld die momenteel nog nader onderzocht worden. Deze punten hebben betrekking op het netwerk en worden meegenomen in de uitgebreide analyse ten behoeve van de algemene dienstregeling wijziging in december 2017.

Reacties