Platteland in Ontwikkeling Swentibold – overleg over landbouwstructuur

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg willen vanwege de aankomende verbreding van de A2, de ontwikkelingen rond VDL Nedcar en wensen en plannen van Chemelot een gebiedsgerichte aanpak wat betreft de landbouwstructuur in het gebied.

Daarnaast moet er vanuit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg in dat gebied nog 80 hectare natuur worden gerealiseerd.

Daarom vond op dinsdagavond 8 augustus een overleg plaats tussen de provincie Limburg en betrokken leden en bestuurders van de afdelingen Sittard e.o. en OostMaas van de LLTB, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond.

Daarin werd stilgestaan bij de huidige landbouwstructuur in het gebied, de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen en de vraag of dit aanleiding geeft om te werken aan verbetering van de landbouwstructuur. Er is de afgelopen 40 jaar niet aan de landbouwstructuur gewerkt, terwijl er wel veel ruimtelijke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden.

De conclusie van de bijeenkomst was dan ook dat de landbouwstructuur aan verbetering toe is.

Van de kant van de LLTB-deelnemers aan het overleg werd daarbij gevraagd om ook het gebied ten westen van de A2 tot aan de Maas daarbij te betrekken en ook af te wegen of een uitbreiding van het gebied naar het noorden wenselijk en zinvol is. Verder moet de provincie de aanwezige ruimteclaims goed in beeld brengen en tevens welke gronden beschikbaar kunnen komen en welke publieke grondeigenaren er zijn. Die informatie is nodig omdat – om de landbouwstructuur voor de blijvende bedrijven te kunnen verbeteren – grondmobiliteit nodig is.

In oktober komt er een vervolgbijeenkomst waarbij een eerste uitwerking wordt besproken. Dan zal ook gesproken worden over de meeste geschikte vorm om tot structuurverbetering te komen. Bijvoorbeeld een – verplichte of vrijwillige – kavelruil.

Reacties