Vragen DNA over afstoten bureau in stadsdeel Geleen

Foto: © Anke Hendrix

Binnenkort wordt het politiebureau aan de Mauritslaan 140 in Geleen via een online veiling verkocht. Het pand is volgens de politie niet meer nodig.

Tegelijkertijd wil de politie zogenaamde pop-up politiebureau’s introduceren, waarbij wijkagenten in leegstaande panden een tijdelijk kantoor krijgen. De bedoeling van het pop-up bureau is dat het laagdrempelig is, dat mensen uit de buurt makkelijk binnenlopen met vragen of klachten.

Fractieleider Math Nijsten van DNA is echter van mening dat stadsdeel Geleen een eigen, vast politiebureau moet hebben.

De nieuwbouwplannen voor de huisvesting van het ambtelijk apparaat in het centrum van Geleen zijn naar zijn mening een uitgelezen kans om in deze gebouwen een politiepost in te richten die in de dagsituatie niet alleen als inloop kan fungeren voor vragen en aangiftes van burgers, maar ook als uitvalsbasis/werkplek voor de politie en wellicht de Boa’s en toezichthouders.

“Door de situering van de politie in het gebouw – maar met een aparte of gecombineerde toegang – kan deze post ook gebruikt worden in de weekenden, avonduren bij evenementen waarbij het gemeentehuis gesloten is, en daardoor wel toegankelijk en operationeel blijft voor de politie, hulpverleners en burgers.”

Veel gemeenten werken al op deze wijze en het zou naar de mening van DNA een gemiste kans zijn als daar nu, bij de plan- en vormgeving van de nieuwe huisvesting, geen rekening wordt gehouden met dit initiatief, dat van toegevoegde waarde is voor de veiligheid in het stadsdeel Geleen, het centrum in het bijzonder.

Reacties