Vragen GroenLinks over stallen van fietsen op plein Ligne

Foto: Math de Loo

Wie op het nieuwste plein van Sittard – plein Ligne – moet zijn, bijvoorbeeld voor een bezoek aan het Filmhus, Hogeschool of Museum, moet opletten waar hij zijn fiets neerzet.

Het hekwerk langs de beek die langs Ligne stroomt nodigt daartoe weliswaar uit, maar is niet bedoeld als fietsenstalling.

Op het plein en in de straten van Ligne mogen namelijk nergens fietsen worden gestald, zo blijkt uit een aantal borden op het plein en de straten van het complex. Over een van die borden stelt de fractie van GroenLinks nu vragen aan het College van B&W.

Volgens de fractie is de tekst “(Brom)Fietsen: voorkom APV-verwijdering Gebruik stalling ingang Linde”, die op het bord op plein Ligne staat, niet voor iedereen helder. De fractie denkt dat daarbij ook een rol speelt dat de stalling waarnaar wordt verwezen in de avonduren en op de meeste zondagen gesloten is. Bovendien is de tekst op het bord nou niet bepaald vriendelijk.

Hier botsen het aanzien van de openbare ruimte en de fietsvriendelijkheid met elkaar. De fractie wil daarom graag van het College horen hoe dit beter kan.

Reacties