Vervanging bomen Meeuwenlaan

Foto: beeldcitaat Google

In de Meeuwenlaan in Geleen wordt na intensief overleg met bewoners een groot aantal bomen vervangen. Dat meldt de gemeente.

Het rooien van de bomen start maandag 16 oktober en duurt maximaal een week. De straat wordt dan in delen afgesloten. Aansluitend verwijdert de gemeente de boomstobben en kunnen de plantlocaties voor de nieuwe bomen voorbereid worden. Het laankarakter van de Meeuwenlaan blijft behouden.

De gemeente ontving regelmatig klachten en meldingen van overlast over de lindenbomen in de Meeuwenlaan. “Samen met de bewoners is toen gezocht naar oplossingen die tegemoet komen aan ieders wensen”, legt wethouder Leon Geilen (leefomgeving en burgerparticipatie) uit. In mei 2016 vond een eerste bewonersavond plaats om mogelijke oplossingen met de bewoners te bespreken. Om tot een breed gedragen aanpak te komen, volgde daarna een enquête met verschillende oplossingen. De uitslag van deze enquête is tijdens een tweede bewonersavond in november 2016 besproken. Om de puntjes op de i te zetten, volgde daarna nog een enquête waarna de definitieve aanpak werd vastgesteld. Wethouder Geilen: “We zijn dus niet over één nacht ijs gegaan bij het oplossen van de problemen in de Meeuwenlaan.”

Aan de zijde met de even huisnummers worden alle bestaande bomen gerooid en op verschillende plekken nieuwe bomen aangeplant. Aan de zijde met oneven huisnummers vindt maatwerk plaats waarbij de bomen die naar de mening van bewoners onacceptabele hinder veroorzaken, gerooid worden. De overige bomen blijven behouden.

De gemeente vindt het belangrijk dat de inwoners mee kunnen denken over de nieuwe boomsoort in hun straat. Alle belanghebbende bewoners hebben inmiddels een brief gekregen waarin zij hun voorkeur kunnen uitspreken over een nieuwe boomsoort.

Reacties