Vragen SP naar aanleiding van kritiek Nationale Ombudsman

Foto: CC0 via Pixabay

Naar aanleiding van de kritiek van de Nationale Ombudsman op het door een aantal gemeenten, waaronder Sittard-Geleen, hanteren van een wachtperiode van twee tot vier weken voor bijstandsaanvragen stelt de raadsfractie van de SP schriftelijk vragen aan het College van B&W.

De fractie wil weten of het College van die wachtperiode op de hoogte is. Volgens de Nationale Ombudsman is het hanteren van een dergelijke wachtperiode in strijd met de wet. De SP wil weten wat het College hieraan gaat doen en hoe het komt dat de gemeente momenteel in strijd met de wet handelt. Volgens de SP druist deze wachtperiode in tegen het gemeentelijk armoedebeleid en tegen het beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen. Hierdoor worden mensen, die toch al in een moeilijke situatie zitten, opgezadeld met extra zorgen.

» Nationale Ombudsman uit kritiek op Sittard-Geleen

Reacties