Nieuwe delen Buitenring voor verkeer beschikbaar

Foto: Marco Delnoij [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

Voor het einde van dit jaar worden er weer nieuwe delen van de Buitenring in gebruik genomen.

Vanaf vrijdag 10 november 2017 is het deel tussen de N274 en de N276 beschikbaar. Vanaf vrijdag 17 november kan het verkeer van de rotonde Avantis tot aan de GaiaZOO over de Buitenring rijden. Eerder dan aanvankelijk gepland is -in overleg met de gemeente Kerkrade- ook het Buitenringdeel door het Vauputsdal beschikbaar voor het verkeer.

Dankzij deze nieuwe delen wordt veel vrachtverkeer uit de woonkernen gehaald en worden bedrijven en toeristische attracties makkelijk bereikbaar voor de vele bezoekers”, zegt gedeputeerde Eric Geurts tevreden. “Bezoekers van GaiaZOO die van ver komen hoeven aan het eind van hun rit niet meer hun weg te zoeken door de woonwijken van Kerkrade, maar kunnen rechtstreeks vanaf de snelweg via de Buitenring naar de nieuwe parkeerplaats van het park rijden.”

Afronding bouwfase

Voor de directe omgeving is het natuurlijk fijn dat er een eind komt aan de werkzaamheden en de onvermijdelijke hinder die daarmee gepaard gaat”, zegt Geurts. “Op het deel tussen de N274 en de N276 in Brunssum hebben we onlangs de bouwfase afgesloten tijdens een gezellig moment met de mensen uit de directe omgeving. Een klein gebaar als dank voor het geduld en begrip tijdens de bouwwerkzaamheden.” In Kerkrade kan het verkeer weliswaar al gebruik maken van een groot deel van de weg, maar daar wordt nog volop verder gewerkt aan het aanpassen van bijvoorbeeld de (nieuwe) Hamstraat, parallel aan de Buitenring. De afronding van de bouwfase op dit stuk zal in april volgend jaar zijn. Overigens geldt voor alle delen die al in gebruik genomen zijn, dat er soms nog tijdelijke maatregelen getroffen worden om kleine of soms grotere klussen te klaren. De Buitenring is pas klaar als de ring compleet is op 31 augustus 2019. En de laatste werkzaamheden worden afgerond in december 2019 als de laatste aansluitingen op het lokale wegennet gereed zijn.

Eerdere delen

Al sinds de zomer kan het verkeer over de verbouwde Dentgenbachweg en de eveneens tot Buitenring omgebouwde N299 tussen Brunssum en Gravenweg rijden. Ook kunnen mensen al enige tijd gebruik maken van een aantal aansluitingen op het lokale wegennet. In Nuth, zijn bijvoorbeeld twee nieuwe rotondes voor het verkeer beschikbaar gekomen ter hoogte van de Naanhof. En zijn in Kerkrade de Kerkradersteenweg en de Kaalheidersteenweg weer met elkaar verbonden. In Landgraaf heeft de Hoogstraat een metamorfose ondergaan en in Brunssum is de Kranenpool in Brunssum via twee rotondes weer aangesloten op de Ganzenpool.

Vooruitlopend op volledige ‘ring’

De Buitenring is niet voor niks een ‘ring’. Zodra de weg volledig gereed is functioneert de Buitenring optimaal. Tot het zover is, worden sommige wegdelen (deels) in gebruik genomen om het verkeer uit de woonwijken te halen en bedrijventerreinen en toeristische attracties beter bereikbaar te maken. Totdat de Buitenring als volledige ‘ring’ kan functioneren, zorgen verschillende verkeersmaatregelen er voor dat er geen knelpunten ontstaan op de aansluitende lokale wegen. Deze maatregelen kunnen tussentijds worden aangepast. Weggebruikers worden daarom geadviseerd goed op de verkeers- en mededelingenborden te letten.


Gedeputeerde Eric Geurts (rechts): Deze openstelling is alweer een mooie mijlpaal in het project Buitenring Parkstad Limburg.

Cookieinstellingen