Werkzaamheden aan A2 richting Maastricht tussen Roosteren en Urmond

Foto: CC0

De komende twee nachten worden er onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de A2 richting Maastricht tussen oprit (46) Roosteren en afrit (48) Urmond.

De weg is op dat traject van vrijdag 10 november 22:00 uur tot zaterdag 11 november 08:00 uur en van zaterdag 11 november 22:00 uur tot zondag 12 november 09:00 uur afgsloten. Dat geldt ook voor de tussenliggende op- en afritten.

Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.

Afsluiting

Vrijdag 10 november 22:00 uur tot zaterdag 11 november 08:00 uur en zaterdag 11 november 22:00 uur tot zondag 12 november 09:00 uur:

  • A2 vanaf oprit (46) Roosteren tot en met afrit (48) Urmond in de richting van Maastricht
  • Oprit (46) Roosteren naar de A2 in de richting van Maastricht
  • Verzorgingsplaats Het Anker langs de A2 in de richting van Maastricht
  • Tankstation (Esso) gelegen aan verzorgingsplaats Het Anker langs de A2 richting Maastricht
  • Op- en afrit (47) Born van de A2 in de richting van Maastricht
  • Afrit (48) Urmond van de A2 komende vanuit Eindhoven in de richting van Maastricht

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Regulier onderhoud

Deze werkzaamheden betreffen onderhoudswerkzaamheden die horen tot het Variabel Onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft regulier onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels periodiek nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina van de Geplande wegwerkzaamheden op de site van Rijkswaterstaat. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Reacties