Onderzoek naar heropnames door problemen met medicijngebruik

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De afgelopen jaren zijn in Nederland tienduizenden mensen opgenomen in het ziekenhuis door problemen met hun medicijngebruik.

De helft van al die heropnames had voorkomen kunnen worden. Zuyderland Medisch Centrum gaat met het project CHECkUP onderzoek doen naar het verminderen van ziekenhuisheropnames die zijn veroorzaakt door geneesmiddelen. Het ziekenhuis heeft daarvoor onlangs subsidie toegekend gekregen vanuit het nationale ZonMw-programma Goed Gebruik Geneesmiddelen.

De problemen met medicijngebruik kunnen gesignaleerd worden door het uitvoeren van handmatige medicatiereviews, maar deze zijn arbeidsintensief en tijdrovend. In het door Zuyderland te verrichten onderzoek wordt gekeken of wekelijkse geautomatiseerde medicatie reviews met een uitgebreide set medische beslisregels het aantal ziekenhuisheropnames onder ouderen (>60 jaar) kan verminderen. Het doel is het aantal heropnames te verminderen van 20 procent naar 15 procent. Bij een landelijke uitrol zou dit betekenen dat op jaarbasis 15.600 ziekenhuis heropnames onder ouderen voorkomen worden.

Het onderzoek gaat in januari 2018 van start en duurt ongeveer vier jaar. In het onderzoek wordt samengewerkt met de ziekenhuisapotheken van Zuyderland en van Maastricht UMC+. Vanuit de regio zijn huisartsen, openbare apothekers en de patiëntenorganisatie Huis voor de Zorg betrokken. Het project CHECkUP wordt geleid door dr. Hugo van der Kuy en dr. Kim Hurkens, beide verbonden aan het centrum voor gerontofarmacologie en Esther Veraa van het projectbureau additionele gelden.

Cookieinstellingen