Stadspartij: zwembad Sittard spil in recreatiepark op de Schwienswei

Nu het College haar voorgenomen besluit kenbaar heeft gemaakt om ‘ijs en zwemwater’ te concentreren in Geleen rijzen er vragen over het voortbestaan van Het Anker in Buchten en De Nieuwe Hateboer in Sittard.

Het voorgenomen besluit van het college om de unilocatie voor zwemmen en schaatsen in Glanerbrook onder te brengen is mede tot stand gekomen op basis van advies van bureau Drijver en Partners dat recent onderzoek heeft gedaan naar de wijze waarop vanaf 2021 invulling gegeven kan worden aan het voorzieningenniveau op het gebied van schaatsen en zwemmen.

Het onderwerp komt aanstaande donderdag ter sprake tijdens de vergadering van de commissie CSSV (Cultuur, Sport, Stedelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting) en wordt op 14 december besproken in de gemeenteraadsvergadering.

De mogelijke sluiting in 2025 van de zwembaden van Het Anker in Buchten en De Nieuwe Hateboer in Sittard heeft het GOB al doen opmerken dat onderzocht moet worden welke mogelijkheden er zijn om die twee zwembaden open te houden.

Volgens de Stadspartij heeft het College vooralsnog nagelaten om onderzoek te doen naar alternatieven voor het voortbestaan van die twee zwembadvoorzieningen. Voor het zwembad in Buchten denkt de Stadspartij aan renovatie tot onder andere doelgroepenbad. Wat de Nieuwe Hateboer betreft komt de Stadspartij met een plan om op de Schwienswei het Euregiopark in te richten. De Stadspartij wil dat De Nieuwe Hateboer wordt geprivatiseerd en een centrale rol gaat vervullen in een op de Schwienswei nieuw te realiseren vakantiepark met bungalows, camping, evenemententerrein, tennisbanen en manegecomple. Hierdoor kan de gemeente volledig besparen op de kosten en blijft de zwembadvoorziening voor de inwoners van de stad toegankelijk. Bovendien is het toerisme ermee gediend.

De Stadspartij wil het plan tijdens de discussie over de toekomst van de zwem- en schaatsvoorzieningen in Sittard-Geleen aanbieden aan de gemeenteraad met het verzoek de haalbaarheid ervan te toetsen.

Cookieinstellingen