Einighausen in de Weer

Foto: Sittard-Geleen

Wateroverlast, Einighausen heeft er regelmatig last van en ons klimaat wordt steeds extremer. Wat kunnen de inwoners zelf doen?

Dorpsplatform Einekoeze en kinderen van basisschool De Leeuwerik organiseren een bijeenkomst om het onderwerp voor het hele dorp op de kaart te zetten.

Einighausen in de Weer

Gemeente Sittard-Geleen geeft het thema duurzaamheid en klimaat graag aandacht. Tuin van de toekomst is een van de pilots uit het beleidsplan Trots op onze tuin (Openbare ruimte Sittard-Geleen 2016-2026). In het streven naar een goede leefomgeving willen de gemeente de inrichting van de openbare ruimte toekomstbestendig maken. De gemeente bereidt zich zo zelf onder meer voor op het veranderende klimaat. Maar men wil ook bewustwording creëren bij de inwoners. In de pilot stimuleert de gemeente de dorpsbewoners om zelf aan de slag te gaan met onderwerpen als klimaat en duurzaamheid. En dat hebben ze in Einighausen goed opgepakt!

Zo past de pilot en de bijeenkomst van 24 februari aanstaande perfect in het Tuinmanproject van Sittard-Geleen. Het gedachtengoed van De Tuinman is dat mensen zelf eigenaarschap hebben over hun leefomgeving. En dat de gemeente een andere rol neemt die gelijkwaardig is aan die van inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Vertaald naar Einighausen wil dit zeggen dat niet de gemeente organiseert, maar het dorp zelf. En bij gemeentetaken zoals het renoveren van de Heistraat ging de gemeente vooraf in gesprek met de inwoners over wateroverlast. Het dorp is zich nu sterk bewust: ook eigen inwoners kunnen aanpassingen doen in en rond hun huizen, bijvoorbeeld door het afkoppelen van regenwater. Hopelijk houden de inwoners van Einighausen door deze gezamenlijke aanpak in de toekomst de voeten droog!

Cookieinstellingen