Reactietijden spoedmeldingen 2017 bekend

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In noodsituaties laat de politie alles uit haar handen vallen om zo snel mogelijk aanwezig te kunnen zijn.

De reactietijden van de politie bij spoedmeldingen zijn in 2017 licht verbeterd ten opzichte van 2016. Gemiddeld was de politie bij 85 procent van de zeer urgente meldingen binnen vijftien minuten aanwezig. Dat is een verbetering van 0,7 procent ten opzichte van 2016. De cijfers over de eerste helft van 2017 gaven hetzelfde beeld.

In noodsituaties doet de politie er alles aan om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn en te helpen. Landelijk gezien was de politie in 2017 in 85 procent van de spoedmeldingen binnen een kwartier aanwezig, met een duidelijke piek tussen de drie en tien minuten. De politie realiseert zich dat snel reageren van groot belang is voor het veiligheidsgevoel. Daarom is het streven om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen vijftien minuten aanwezig te zijn.

Alert

Die streefwaarde van 90 procent heeft de politie zichzelf opgelegd. Zo werken wij continu aan verbetering van de dienstverlening en dus ook aan de verbetering van de reactietijden. Zeker in dunbevolkte landelijke gebieden is het niet eenvoudig om binnen het kwartier bij een spoedmelding te zijn. Toch blijven we alert op mogelijk verbeteringen. Zo investeren we voortdurend in een nog betere afstemming tussen de meldkamer en de politie-eenheden op straat. Er rijden altijd surveillancewagens rond en de meldkamer stuurt de dichtstbijzijnde collega richting de melding. Zo hoopt de politie nog vaker binnen de ambitieuze streefwaarde van vijftien minuten bij een spoedmelding aanwezig te zijn.

Spoedmeldingen per gemeente

Sinds vorig jaar maakt de politie op eigen initiatief ieder half jaar de reactietijden bij spoedmeldingen per gemeente bekend. Het streven is om de cijfers medio 2018 maandelijks bekend te maken.

In Sittard-Geleen was de reactietijd afgelopen jaar beter dan in 2016. In 2016 telde de politie 1617 zeer urgente meldingen, waarbij in 77 procent van de gevallen binnen 15 minuten politie ter plaatse was. In 2017 was dat het geval bij 81 procent van in totaal 1676 zeer urgente meldingen.

Reacties

Cookieinstellingen