Definitieve uitslag gemeenteraadsverkiezingen Sittard-Geleen

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Vandaag is de definitieve uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van Sittard-Geleen vastgesteld.

In totaal werden 42.256 stemmen uitgebracht. Dat is een opkomst van 55%. GOB werd de grootste partij.

Opkomst           55,1% (53,7% in 2014)
opgeroepenen        76784
geldige stembiljetten    41887
blanco stembiljetten     207
ongeldige stembiljetten	   162
aangetroffen stembiljetten 42256

Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

Afgelopen woensdag was ook het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten -ook wel bekend als tapwet of sleepwet. Gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen konden kiezers laten weten of ze voor of tegen de nieuwe wet zijn, die op 1 mei moet ingaan. Met de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) krijgen de inlichtingendiensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders vrezen een aantasting van de privacy. Uitslag referendum in 2018: voor 44,9%, tegen 50,4%, blanco 4,7%.

Alle uitslagen in Sittard-Geleen

Kijk voor de vaststelling van de definitieve uitslagen van de verkiezingen, inclusief overzichten per stembureau, per partij, per kandidaat op www.sittard-geleen.nl/verkiezingen.

Reacties