Experts: DDoS-aanvallen centraal aanpakken

Foto: Arielinson [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons

Vijf internetexperts bepleiten een gezamenlijke aanpak van overheid en bedrijfsleven tegen DDoS-aanvallen.

In een donderdag gepubliceerde open brief stellen zij dat die ontwrichtingspogingen van websites alleen maar groter zullen worden en dat alleen een collectieve bestrijdingsstrategie zin heeft.

Bij een DDoS-aanval worden grote hoeveelheden informatie naar een website gestuurd, waardoor die niet of moeilijk bereikbaar wordt.

De ondertekenaars, onder wie wetenschappers van de Universiteit Twente en domeinregistratiebureau SIDN, sturen aan op een “nationale DDoS-radar”. Die is noodzakelijk om toegang te blijven houden tot vitale digitale informatie van banken, telecomproviders, hulpdiensten, energiebedrijven of de overheid.

Een van de voorstellen is om bij extreem grote DDoS-aanvallen de Nederlandse netwerken gefaseerd en tijdelijk van het mondiale internet los te koppelen. In het manifest stellen ze een nationale anti-DDoS-organisatie voor, bestaande uit mobiele operators, internet exchanges, hostingproviders, banken, DNS-operators en overheidsinstellingen.

De experts vinden dat de Nederlandse vitale infrastructuur “op dit moment onvoldoende in staat is om steeds grotere en complexere DDoS-aanvallen duurzaam het hoofd te bieden.”

Zij vinden dat er beter gezamenlijk en proactief kan worden opgetreden dan reactief en individueel, zoals nu gebeurt. “Deze reactieve en individuele strategie vergroot de kans dat aanbieders onvoldoende voorbereid zijn op een aanval en dat er daardoor een verstoring van hun dienstverlening optreedt”, schrijven de ondertekenaars.

Commerciële partijen die hulp bieden bij DDoS-aanvallen hebben er volgens de open brief “financieel belang bij dit model te handhaven, wat betekent dat een verandering van de vitale aanbieders zelf zal moeten komen”.

Reacties