Extra inzet lichte geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen

Foto: CC0 via Pexels

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen verlengen voor de rest van 2018 de extra inzet op lichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor jeugdigen.

Dit gebeurt op basis van een evaluatieonderzoek door de Zuyd Hogeschool. Deze onderzocht de resultaten van deze pilot, waarin huisartsen, scholen en het Centrum voor Jeugd en Gezin sinds begin 2016 samenwerken.

In de pilot zijn kinderpsychologen ingezet als speciale praktijkondersteuner huisartsen jeugd-ggz en ook in het Centrum voor Jeugd en Gezin en als schakel richting scholen. Door het succes van deze pilot hebben de gemeenten besloten deze inzet te continueren.

Wethouder Verblakt: “deze pilot is één van de manieren waarop we de transformatie van de jeugdzorg hebben opgepakt. We hebben gebruik gemaakt van de ervaring van partijen die al langer in de jeugdzorg actief waren. Daardoor konden we op een verantwoorde manier verbetering van de kwaliteit van de ondersteuning samen laten gaan met kostenbesparing. Van oudsher is in onze regio de jeugd-ggz problematiek groter dan in de rest van het land. Daarnaast zien we ook hier de landelijke tendens terug dat het aantal jeugdigen dat ondersteuning vanuit de geestelijke gezondheidszorg nodig heeft, nog verder toeneemt. Dat levert dus een forse uitdaging op dit in deze regio om te buigen. De extra inzet zoals in de pilot is georganiseerd draagt hieraan bij. We zorgen er zo voor dat de best passende ondersteuning snel geregeld wordt.”

De gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen startten begin 2016 de pilot om zeker te stellen dat kinderen en jongeren met lichte psychische klachten goed ondersteund worden. Huisartsen, jeugdartsen, sociaal pedagogisch werkers, (school-)maatschappelijk werkers en scholen kunnen door de pilot een kinderpsycholoog inschakelen of raadplegen als zij kinderen of jongeren zien met bijvoorbeeld lichte angstklachten, somberheid, hyperactiviteit, boosheid of kinderen die moeite hebben contact te maken of veel piekeren.

Reacties

article
130540
De gemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen verlengen voor de rest van 2018 de extra
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20180416/extra-inzet-lichte-geestelijke-gezondheidszorg-voor-jeugdigen-verlengd/
2018-04-16T17:14:50+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2017/05/14120639/jongere-hoodie-petje-cc0-pexels.jpg
geestelijke gezondheidszorg
Nieuws