Stand van zaken rond windmolenpark Holtum-Noord

Foto: CC0 via Pixabay

De gemeente wil in 2020 twintig procent van het energieverbruik in Sittard-Geleen opwekken met duurzame energiebronnen.

Warmtenetwerk Het Groene Net is hier een mooi voorbeeld van. Ook windenergie levert een wezenlijke bijdrage aan deze doelstelling. Momenteel lopen een aantal onderzoeken naar de haalbaarheid van een kleinschalig windmolenpark van vier windmolens op bedrijventerrein Holtum-Noord.

Als dat plan gerealiseerd kan worden draagt de gemeente daarmee bij aan de opgave van de Provincie Limburg uit het Nationaal Energieakkoord, om in 2020 95,5 megawatt ‘wind op land’ te realiseren.

Intentieovereenkomst

Eerder dit jaar is de intentieovereenkomst getekend tussen de gemeente Sittard-Geleen, de provincie Limburg en ENGIE Energie Nederland. Hierin spreken de partijen de intentie uit het realiseren van vier windmolens mogelijk te maken. Een van de voorwaarden hierbij is dat omwonenden direct voordeel hebben van het park, bijvoorbeeld door participatie, korting op de energierekening of via een gebiedsfonds.

De invulling hiervan wordt met de omgeving bepaald. De energiecoöperatie Sittard-Geleen wordt betrokken bij de uitvoering.

Wijkplatforms bijgepraat

De gemeente en initiatiefnemer ENGIE hebben onlangs de voorzitters van de buurtplatforms uit Holtum, Buchten, Schipperskerk, Illikhoven, Baakhoven, Visserweert, Roosteren en Oud-Roosteren bijgepraat over het project.

Ook hebben alle inwoners en bedrijven in die kernen (in Roosteren is een deel van het dorp geïnformeerd) een brief ontvangen. Hierin staat meer informatie over de stand van zaken van het plan, de vervolgstappen en de betrokken partijen.

Informatiebijeenkomst

Later dit jaar, als er meer duidelijkheid is over de definitieve haalbaarheid van het windmolenpark, krijgen belanghebbenden een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst.

Hier wordt informatie gegeven over het plan, de vervolgstappen en de mogelijkheden mee te denken over het participatieplan.

Vervolg

Naar verwachting vraagt ENGIE voor het eind van dit jaar de omgevingsvergunning aan. Als die aanvraag compleet is, publiceert de gemeente over het plan op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Vanaf dan kan iedereen een zienswijze indienen.

» www.windparkholtumnoord.nl

Vragen kunt u mailen naar [email protected].

Bron: Stadskrant, gemeente Sittard-Geleen

Reacties

article
136553
De gemeente wil in 2020 twintig procent van het energieverbruik in Sittard-Geleen opwekken met duurzame
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20180702/stand-zaken-rond-windmolenpark-holtum-noord/
2018-07-02T21:06:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2016/08/29221027/windmill-62257_1280-windturbine-cc0-pixabay.jpg
Holtum-Noord, windmolenpark
Gemeenteberichten, Nieuws