Subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater

Foto: CC0

Het is tijd voor actie! We zien allemaal dat het steeds vaker extreem weer is. En dat wordt volgens de voorspellingen alleen maar erger.

We zien bij hevige regen veel water op straat en soms ook wateroverlast in woningen. Samen moeten we de uitdaging aan om de risico’s te beperken. Dat kan door regenwater af te koppelen. U kunt daarvoor subsidie krijgen dus bekijk uw mogelijkheden en doe mee! Werk mee aan een leefomgeving die beter bestand is tegen de grillen van het veranderende klimaat.

Waarom afkoppelen?

Afkoppelen is het niet langer afvoeren van regenwater naar het riool maar het op de plek te houden waar het valt. Daardoor ontstaat minder wateroverlast, hoeft minder schoon water gezuiverd te worden, komt minder vaak rioolwater in de beken en wordt het grondwater op peil gehouden.

Zelf afkoppelen

Ook ú kunt meehelpen om wateroverlast te verminderen. Voer daarom het regenwater niet langer af naar het riool, maar koppel uw regenpijp af van het vuilwaterriool.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het water te verwerken. Vaak wordt het water opgevangen in een regenton. Het is wel de bedoeling dat u na het afkoppelen het water niet meer loost naar het gemeentelijk stelsel.

Dus als de regenton vol is dan moet het water wel ergens naar toe kunnen in de tuin. Dat kan door het water ondergronds op te vangen in een eigen infiltratievoorziening.

Stimuleringsregeling ‘afkoppelen hemelwater Sittard-Geleen’

Als uw huis is aangesloten op het openbaar rioolstelsel dan kunt u dus de regenpijp afkoppelen van deze riolering. Hiervoor kunt u via de ‘Stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater Sittard-Geleen’ subsidie aanvragen. Op de gemeentelijke website vindt u de Stimuleringsregeling, de voorwaarden en hoe u subsidie kunt aanvragen.

Kijk eerst of u in aanmerking komt voor subsidie. De regeling loopt tot 31 december 2021. Wie het eerst komt, het eerst maalt.

» www.sittard-geleen.nl

Bron: Stadskrant Sittard-Geleen

Reacties

article
136545
Het is tijd voor actie! We zien allemaal dat het steeds vaker extreem weer is.
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20180702/subsidieregeling-voor-het-afkoppelen-van-regenwater/
2018-07-02T15:11:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/07/02100042/afkoppelen-regenwater-regenton.jpg
afkoppelen van regenwater, subsidiedregeling
Gemeenteberichten, Nieuws