Architecten bibliotheek De Domijnen in Sittard winnen Fritschy-Stadscultuurprijs

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

De tweejaarlijkse Fritschy-Stadscultuurprijs van Sittard-Geleen gaat dit jaar de ontwerpers van de bibliotheek op plein Ligne in Sittard.

Bibliotheek De Domijnen in Sittard was een gezamenlijk project van RAPP+RAPP Architecten uit Amsterdam en Jonathan Penne Architecten uit Rotterdam.

Het is de vierde keer dat deze cultuurprijs wordt uitgereikt door de Stichting Fritschy-prijs. De toekenning van deze prijs vindt plaats in samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen en is bestemd voor iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het (Limburgse) culturele leven.

De prijs wordt steeds uitgereikt tegen de achtergrond van een ander thema. Dit jaar draaide het om Architectuur. Eerder was de prijs gewijd aan de beeldende kunst. In 2012 was het thema Documentaire, in 2014 Poëzie en in 2016 draaide het om spotprenten.

De Fritschy-Stadscultuurprijs bestaat uit een geldbedrag van 5000 euro. Daarnaast wordt een Publieksprijs ter grootte van 1000 euro uitgereikt. Op 27 en 28 oktober en op 3 en 4 november wordt in het Mariapark in Sittard een expositie ingericht met foto’s, maquettes en tekeningen van alle voor de prijs genomineerde gebouwen. Voor de publieksprijs kan tijdens deze expositie door bezoekers worden gestemd. De expositie is gratis toegankelijk.

In de discipline Architectuur waren dertien projecten genomineerd. De projecten, die werden gerealiseerd in de periode 2000-2017, werden voorgedragen door gemeenten in de Westelijke Mijnstreek. Het zijn allemaal projecten op het gebied van bijzondere utiliteitsbouw- en/of bijzondere woningbouw. De focus ligt op projecten waarin renovatie en transformatie uitdrukking geven aan het concept van duurzaam bouwen.

De jury, bestaande uit ir. Jos Hendriks, ing. Michaël Danke en cartoonist Joep Bertrams, wees de door RAPP+RAPP Architecten en Jonathan Penne Architecten ontworpen bibiliotheek op plein Ligne in Sittard aan als winnaar. Er waren verder eervolle vermeldingen voor het gebouw van de Rabobank op de Bergerweg en het project Gruizenkerkje.

In het bijzonder lette de jury op de volgende criteria:

  • Traditie versus hedendaagse opvatting; behoud van het originele in structuur en detail; toekomstgerichtheid door inpassing nieuwe functie en aandacht voor energieverbruik.
  • Verschijningsbeeld in de omgeving; inpassing in het landschap, in het bestaande weefsel, gelet op vorm en materiaal.
  • Concept en uitwerking; leidend concept, uitwerking in ruimtelijke opzet, technische uitwerking in bouwkundig en constructief detail, uitwerking in technische installatie en energiebeheer.

Reacties

article
144596
De tweejaarlijkse Fritschy-Stadscultuurprijs van Sittard-Geleen gaat dit jaar de ontwerpers van de bibliotheek op plein
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181011/architecten-bibliotheek-de-domijnen-in-sittard-winnen-fritschy-stadscultuurprijs/
2018-10-11T16:04:55+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/11132936/bibliotheek-ligne.jpg
Fritschy Stadscultuurprijs Sittard-Geleen
Nieuws