Sittard NoordOost heeft nieuwe Kinderwijkraad

Wethouder Kim Schmitz heeft donderdagmiddag in het gemeenschapshuis van Broeksittard de nieuwe – 14 kinderen sterke – Kinderwijkraad van Sittard NoordOost officieel geïnstalleerd.

De kinderwijkraad 2018-2019 bestaat uit leerlingen van de hoogste groepen van basisscholen de Baandert, Overhoven, de Sjtadssjool en de Tovertuin.

Kim Schmitz is stadsdeelwethouder voor Sittard NoordOost (Overhoven, Baandert, Vrangendael, Broeksittard, Stadbroek, Kemperkoul, Industriepark Noord, Recreatiegebied Schwienswei) en woont zelf in de buurt.

De Kinderwijkraad houdt zich – net als de ‘grote’ Wijkraad – bezig met allerlei zaken die de leefbaarheid van de wijk – maar dan vooral gericht op kinderen – ten goede komen.

Tijdens een drietal lessen op school kregen de kinderen inzicht in de werking van een democratie en leerden ze dat ze – door zaken te benoemen in hun omgeving die anders en beter kunnen en vervolgens plannen te maken voor de realisatie van de door hen gestelde verbeterdoelen – echt iets kunnen doen en betekenen voor hun leeftijdgenootjes in de wijk. En vervolgens kwamen de nodige ideeën en plannen los…

Kinderwijkraad

Tijdens de derde les op school hebben de leerlingen van de hoogste groepen gestemd. Iedereen mocht zijn of haar drie favoriete plannen kiezen, uit een lijst van twaalf plannen. Die plannen waren in de tweede les door de leerlingen zelf bedacht. Alle klassen hebben apart gestemd, hun stemmen geteld en de uitslag voor hun eigen klas berekend. De einduitslag is als volgt:

 • Pesten (143 stemmen)
 • Zwerfafval (120 stemmen)
 • Roken (115 stemmen)
 • Speeltuinen (102 stemmen)
 • Hondenpoep (69 stemmen)
 • Graffiti en vandalisme (61 stemmen)
 • Activiteiten (55 stemmen)
 • Verkeer (49 stemmen)
 • Overlast jongeren (38 stemmen)
 • Geluidsoverlast (34 stemmen)
 • Vuurwerk (29 stemmen)
 • Omgeving (22 stemmen)

De bovenste 3 plannen worden door de kinderwijkraad opgepakt.

Veel van de plannen waarover werd gestemd waren ook het vorig jaar al geopperd. Nieuw zijn dit jaar de plannen om het roken in de buurt van kinderen terug te dringen. Aan het slot van de bijeenkomst droeg de oude Kinderwijkraad het complete dossier – op een USB-stick – over aan de nieuwe.

De nieuwe Kinderwijkraad gaat na de herfstvakantie van start en komt elke dinsdagmiddag na school bijeen om verder te werken aan de drie belangrijkste plannen. Daarnaast gaan de kinderen overleggen met de wijkagent en leuke dingen doen. Wethouder Schmitz nodigde hen alvast uit voor een bezoekje aan het gemeentehuis.

» Kinderwijkraad Sittard NoordOost

Cookieinstellingen