Motie Stadspartij voor adempauze betreffende bezuiniging Artamuse

Foto: © Artamuse

De Stadspartij wil bij de begrotingsbehandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond een motie indienen betreffende Artamuse.

Met die motie wordt gevraagd om het inlassen van een adempauze betreffende het voornemen van het College van B&W om de subsidie voor muziek- en dansonderwijs – lees Artamuse – met ingang van 2020 in vier jaar tijd af te bouwen tot nul. De Stadspartij vraagt om een adempauze omdat daardoor te zijner tijd een afgewogen besluit kan worden genomen.

Er zijn op dit moment, zo stelt de Stadspartij vast, voor 2019 in de begroting nog geen concrete bezuinigingsbedragen ingeboekt en daarom heeft de voorgestelde adempauze geen financiële consequenties voor 2019.

Overigens houdt Artamuse donderdagavond voorafgaand aan de raadsvergadering een eerste protestactie tegen de rigoureuze wegbezuiniging van de subsidie. Dat gebeurt op de Markt voor het oude gemeentehuis en – vanzelfsprekend – met muziek.

'

Reacties

article
146463
De Stadspartij wil bij de begrotingsbehandeling tijdens de gemeenteraadsvergadering vanavond een motie indienen betreffende Artamuse.
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181101/motie-stadspartij-voor-adempauze-betreffende-bezuiniging-artamuse/
2018-11-01T08:00:17+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/31101946/artamuse-jonge-muzikanten.jpg
Artamuse, motie, Stadspartij
Nieuws