Gemeente moet ruim drie miljoen euro anders bezuinigen

Foto: SGN

De gemeente Sittard-Geleen moet 3,4 miljoen euro van de al eerder aangekondigde bezuiniging van 11 miljoen euro anders invullen.

Het college stelt de raad daarom voor om de OZB extra te verhogen met ruim 4 procent, geen indexering toe te passen op materiële budgetten en subsidies en de gratis parkeertijd in de parkeergarages af te schaffen.

Vorige maand, bij de presentatie van de begroting 2019, werd al bekend dat Sittard-Geleen voor 11 miljoen euro moest bezuinigen. “We hebben begrepen dat de provincie vindt dat aangekondigde eenmalige maatregelen vervangen moeten worden door ombuigingsmaatregelen die meerjarig van kracht zijn. Anders lopen we het risico dat de begroting niet wordt goedgekeurd. Vandaar dat nu deze aanvullende voorstellen naar de gemeenteraad zijn gestuurd,” zegt wethouder Meekels (middelen) die aangeeft dat de provincie ook vindt dat het weerstandsvermogen sneller omhoog moet dan in het oorspronkelijke voorstel stond.

Om de eerder aangekondigde bezuiniging plus de nieuwe voorstellen van 3,4 miljoen te realiseren heeft de gemeenteraad de zware taak om een breed palet aan bezuinigingsmaatregelen goed te keuren, variërend van belastingverhoging tot bijvoorbeeld het aanpassen van het onderhoudsniveau in de openbare ruimte. Het gemeentebestuur realiseert zich dat er maatregelen genomen moeten worden die iedereen raken en die soms zelfs pijn doen.

Door de nieuwe voorstellen die in de gemeenteraad van 13 en 14 november aan de orde komen, stijgen de woonlasten voor particulieren in totaal met zeven procent. Voor bedrijven bedraagt de verhoging van het ozb-tarief in 2019 gemiddeld bijna 15 procent. De verwachte extra belastingopbrengst is twee miljoen euro.

De gemeente bespaart bijna één miljoen euro door de materiële budgetten en de subsidies niet te verhogen met de prijsindex. Het afschaffen van het gratis parkeren in de parkeergarages in de centra van Sittard en Geleen levert naar verwachting 450.000 euro op.

Sittard-Geleen moet dit jaar extra fors bezuinigingen omdat enerzijds de inkomsten die de gemeente krijgt van het Rijk tegenvallen en anderzijds met name de jeugdzorg extra geld kost. Daarnaast is gebleken dat verschillende oude bezuinigingsopdrachten niet gerealiseerd konden worden waardoor er uiteindelijk meer geld uitgegeven moet worden dan gepland. En ook de buffer om financiële tegenvallers op te vangen, moet worden verhoogd.

Dat laatste gebeurt door de eerder geplande eenmalige maatregelen deels hiervoor te gebruiken. Uiteindelijk blijft er 870.000 euro over dat beschikbaar is voor (eenmalige) compenserende maatregelen om de effecten van de bezuinigingen te verzachten.

Parallel aan deze bezuinigingsronde houdt het college een dialoog met de samenleving. Op basis daarvan worden in de eerste helft van 2019 keuzes gemaakt over het beleid van de komende jaren. Op basis van de huidige financiële inzichten is er voor het uitvoeren van deze beleidskeuzes vanaf het jaar 2021 vijf miljoen euro per jaar beschikbaar.

Reacties

article
147035
De gemeente Sittard-Geleen moet 3,4 miljoen euro van de al eerder aangekondigde bezuiniging van 11
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181108/gemeente-moet-ruim-drie-miljoen-euro-anders-bezuinigen/
2018-11-08T18:00:09+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/08173351/bezuinigingen-euros-en-gemeentehuis-sittard-herfst-winter.jpg
anders bezuinigen, bezuinigingen
Nieuws