Sporttakplatforms willen in gesprek met College over bezuinigingen

Foto: CC0

Niet alleen Artamuse komt in het geweer tegen het gemeentelijke voornemen om subsidies af te bouwen. Dat geldt ook voor de diverse Sporttakplatforms.

Platform Limburg Handbal 2.0, Limburg Cycling, de Nationale Triathlon Bond en Atletiek Running Limburg laten middels een gezamenlijk schrijven weten graag met het College  in gesprek te willen over het voornemen om met ingang van 2021 een half miljoen euro te bezuinigen op subsidies voor Programmamiddelen Sportzone. Die bezuiniging heeft gevolgen  voor onder andere de Regionale en Nationale Talentcentra die in Sittard-Geleen zijn gevestigd.

Omdat er maar weinig tijd is tussen het moment waarop de voorgenomen bezuiniging werd aangekondigd (25 oktober) en het moment waarop de gemeenteraad hierover een besluit zal nemen  willen de Sporttakplatforms  het College op deze manier inzicht geven in hun visie op talentonwikkeling en de samenwerking met de gemeente Sittard-Geleen.

» gezamenlijke brief Sporttakplatforms

Men wijst erop dat er de afgelopen jaren veel is bereikt, mede dankzij de financiële bijdragen van de gemeente. Een besluit tot het afbouwen van de subsidies zal ten koste gaan van de voorzieningen en evenementen. Dat leidt volgens de Sporttakplatforms tot kapitaalvernietiging.

Reacties

article
146958
Niet alleen Artamuse komt in het geweer tegen het gemeentelijke voornemen om subsidies af te
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181108/sporttakplatforms-willen-in-gesprek-met-college-over-bezuinigingen/
2018-11-08T09:04:40+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/23173836/geld-euro-biljetten.jpg
Sporttakplatforms
Nieuws