Gezamenlijke gemeentelijke buitendienst succesvol gestart

archieffoto
Foto: © Tom Bloem

De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein werken sinds 1 juni nauw samen aan het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte.

De samenwerking, die vorm krijgt met een gezamenlijke buitendienst, kent een voortvarende start. Dit blijkt uit een evaluatie van de eerste maanden van dit vooral voor de gemeenten Beek en Stein ingrijpende proces.

De gemeenten werken samen volgens het model Samenwerken in Wijkteams waarbij Sittard-Geleen zorg draagt voor de algehele aansturing, coördinatie en werkvoorbereiding. “Dit model bewijst in Sittard-Geleen al langer zijn kracht. Door het partnerschap met Vixia en Sociale Zaken hebben wij sinds 2013 al 120 mensen laten uitstromen naar regulier werk. Het is mooi dat nu ook andere gemeenten de kansen van deze werkwijze zien en benutten”, aldus wethouder Leon Geilen van Sittard-Geleen.

Vooral in Beek en Stein brengt de samenwerking grote veranderingen met zich mee. Wethouder Hub Schoenmakers van Beek: “We zijn geswitcht van een klein serviceteam naar een buitendienst die integraal het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte uitvoert. In de oude situatie handelde ons 4-man sterke serviceteam kleine dagelijkse storingen en meldingen af. Al het overige onderhoudswerk werd opgedragen aan een trits van aannemers. Ons SW-bedrijf Vixia was één van deze aannemers. In de nieuwe situatie beschikken we samen met Sittard-Geleen en Stein over een robuuste buitendienst die wijkgericht al het dagelijks onderhoud uitvoert. Vixia fungeert nu niet meer als aannemer maar levert via een inleenconstructie een groot deel van het personeel. Alleen grootschalig en gespecialiseerd werk wordt nog aan marktpartijen overgelaten.”

”De eerste effecten van onze regionale samenwerking zijn positief; zowel organisatorisch als de kwaliteit van de openbare ruimte. Daar zijn we trots op! Nu is het zaak deze successen vast te houden en verder uit te bouwen. We hebben een gedegen basis gelegd voor verdere doorontwikkeling”, zegt de Steinse wethouder fysiek domein Danny Hendrix.

Uit de evaluatie blijkt dat intussen al een aantal kleinere successen is geboekt. Door de efficiëntere werkwijze kan een viertal voertuigen van Vixia worden afgestoten. Dit geldt eveneens voor een pand van Vixia aan de Handelsweg. Verder groeit langzaam het aantal personen dat voor een werkervaringsplaats voor uitkeringsgerechtigden bij de gezamenlijke buitendienst wordt geplaatst. Geleidelijk verbetert ook de beeldkwaliteit van de openbare ruimte door de wijkgerichte en integrale aanpak.

De gemeenten zijn echter nog lang niet waar ze willen zijn. De komende jaren zijn nog behoorlijk wat stappen te maken. Het vergt nog een periode van enkele jaren voordat de organisatie optimaal is ingericht en functioneert. De komende tijd wordt in ieder geval gefocust op het verder verhogen van de efficiency en het doorontwikkelen van het integraal werken. Ook staat het meer betrekken van de inwoners op de agenda evenals het uitbouwen van de samenwerking. Bij dit alles speelt dat door aanstaande bezuinigen de budgetten verder onder druk kunnen komen te staan wat extra grote uitdagingen met zich meebrengt.

Reacties

article
148257
De gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein werken sinds 1 juni nauw samen aan het dagelijks
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181124/gezamenlijke-gemeentelijke-buitendienst-succesvol-gestart/
2018-11-24T08:04:47+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/23191540/onderhoud-openbare-ruimte.jpg
Gezamenlijke gemeentelijke buitendienst
Gemeenteberichten, Nieuws