Vliegveld MAA moet al per 1 januari terug naar kortere startbaan

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Minister Cora van Nieuwenhuizen stopt per 1 januari met het gedogen van het gebruik van de volledige lengte van de startbaan van vliegveld Maastricht Aachen Airport.

Hierdoor kunnen grote zwaarder beladen toestellen, die een langere aanloop nodig hebben om het luchtruim te kiezen, de baan en dus het vliegveld niet meer gebruiken.

De Provincie Limburg besloot onlangs de lopende vergunningaanvraag op grond van meerdere redenen in te trekken en te vragen om een algehele actualisering van het luchthavenbesluit.

De lopende aanvraag is bepaald op basis van de in 2013 bepaalde prognoses voor 2014-2024. Sindsdien is er echter veel veranderd. Er zijn nieuwe rekenmodellen gekomen voor de geluidsprofielen van vliegtuigen, die toestellen betreffen van maatschappijen die op MAA vliegen. Verder heeft de huidige exploitant andere ambities, die niet geheel passen bij de prognoses uit het verleden. Ook heeft men duidelijk oog voor signalen betreffende overlast uit de omgeving. Daarnaast zijn er betere inzichten betreffende geluidsoverlast die door vliegverkeer op MAA in de wijdere omgeving wordt veroorzaakt. Uit recente gegevens is verder duidelijk geworden dat de methode van handhaving voor de geluidsgrenzen, die is toegesneden op passagiersluchthavens, nadelig uitpakt voor MAA.

De minister stemt niet in met het verzoek van de luchthaven om het gebruik van de volle lengte van de startbaan te gedogen tot en met 31 maart om lopende contracten met bepaalde maatschappijen te kunnen beëindigen. Die opstelling brengt extra spanning en onzekerheid met zich mee voor de exploitant van het vliegveld, die mogelijk klanten zal zien vertrekken.

'

Reacties

article
149194
Minister Cora van Nieuwenhuizen stopt per 1 januari met het gedogen van het gebruik van
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181206/vliegveld-maa-moet-al-per-1-januari-terug-naar-kortere-startbaan/
2018-12-06T10:10:40+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/28230236/platform-luchtvracht-MAA.jpg
kortere startbaan, Vliegveld MAA
Nieuws