Voorstel GS: begroting akkoord, preventief toezicht blijft

Foto: SGN

De Provincie Limburg heeft de begroting 2019 van de gemeente Sittard-Geleen beoordeeld en op donderdag 6 december de raad geïnformeerd over de eerste bevindingen.

De financiële toezichthouder constateert een verbetering van de financiële situatie. Sittard-Geleen is op de goede weg, maar is er nog niet.

Provincie: financiële situatie Sittard-Geleen is verbeterd, er zijn nog zorgpunten

De ingezette lijn moet worden vastgehouden, maar de provincie heeft toch nog grote zorgen. Met name de algemene reserve, zeg maar de spaarpot van de gemeente, is te laag. De provincie vraagt heel nadrukkelijk dat die zo snel mogelijk gevuld wordt. Dat heeft prioriteit. Als er de komende tijd ergens geld over is, moet dat naar de algemene reserve en mag dat nergens anders aan worden besteed. Ook is de provincie bezorgd of de voorgenomen bezuinigingen daadwerkelijk gerealiseerd worden en welke kosten (de zogenaamde frictiekosten) daarmee gemoeid zijn. Het is zaak daar goed op te letten.

Wethouder Pieter Meekels (middelen) is tevreden dat ook de provincie erkent dat Sittard-Geleen weer op de goede weg is. “Maar de provincie houdt ons ook een terechte spiegel voor. We hebben nu impopulaire maatregelen moeten nemen en ook de komende tijd moet de raad keuzes maken op weg naar een bestendiging van de financiële situatie.”

Het college gaat de gemeenteraad een voorstel doen over de strengere financiële spelregels die komende tijd moeten gaan gelden.

Gedeputeerde Staten nemen op 11 december een besluit over de begroting van Sittard-Geleen. Het voorstel dat de provinciale ambtenaren doen is om de begroting van Sittard-Geleen goed te keuren en het preventief toezicht voor 2019 voort te zetten.

Reacties

article
149276
De Provincie Limburg heeft de begroting 2019 van de gemeente Sittard-Geleen beoordeeld en op donderdag
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181207/sittard-geleen-blijft-2019-preventief-toezicht-provincie/
2018-12-07T10:00:54+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/11/08173351/bezuinigingen-euros-en-gemeentehuis-sittard-herfst-winter.jpg
Gedeputeerde Staten, provincie Limburg
Gemeenteberichten, Nieuws