Definitieve Lijst monumentale en waardevolle bomen vastgesteld

Herfst kleurt de bomen
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

In maart dit jaar stelde het college van burgemeester en wethouders een conceptlijst gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen vast.

Deze is geïnventariseerd op basis van de indeling en criteria in het Bomenbomenbeleidsplan Sittard-Geleen 2013. De lijst is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de drie plaatselijke afdelingen van het IVN en de vertegenwoordiger van de Bomenstichting.

Zij hebben op de conceptlijst ook zienswijzen ingebracht. Op basis daarvan heeft het college van burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen de definitieve Lijst monumentale en waardevolle bomen vastgesteld.

Plaatsing op deze Lijst betekent voor de betreffende bomen dat zij extra bescherming genieten. Kappen is alleen mogelijk in verband met de veiligheid of vanwege zwaarwegende omstandigheden.

Monumentale bomen zijn ouder dan 80 jaar. Waardevolle bomen voldoen aan één of meerdere criteria die de gemeenteraad in het Bomenbeleidsplan heeft vastgelegd.

Meer informatie vindt u in het ‘Bomenbeleidsplan Sittard-Geleen 2013’ op de gemeentelijke website.

Op dit moment zijn alleen gemeentelijke bomen opgenomen. Particuliere eigenaren van monumentale bomen gaat de gemeente later benaderen. Wanneer u als particulier eigenaar bent van een boom waarvan u vindt dat deze op de Lijst moet komen kunt u uw boom aanmelden.

De Lijst met gemeentelijke monumentale en waardevolle bomen staat gedurende 6 weken open voor beroep.

De Lijst is ontsloten via een digitale kaart waarop alle bomen aangegeven staan. Op deze kaart is iedere boom met een boomsymbool aangegeven. Wanneer u op het symbool klikt verschijnt een boompaspoort met nadere informatie.

De Lijst monumentale en waardevolle bomen kan op papier worden ingezien bij de receptie van de Stadswinkel, Markt 1 in Geleen.

Reacties

article
150722
In maart dit jaar stelde het college van burgemeester en wethouders een conceptlijst gemeentelijke monumentale
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20181227/lijst-monumentale-en-waardevolle-bomen/
2018-12-27T11:23:57+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/18174904/herfstfoto-ginkgo-biloba-herfst-tuin-agnetenberg.jpg
Lijst monumentale en waardevolle bomen
Gemeenteberichten, Nieuws