Effectievere schuldhulpverlening voor inwoners van Sittard-Geleen

Foto: CC0 via Pixabay

Sittard-Geleen heeft een aantal maatregelen uitgewerkt met het oog op een effectievere en meer duurzame schuldhulpverlening.

Deze maatregelen zijn gericht op een intensievere begeleiding van mensen tijdens en na een schuldentraject en op het krijgen van meer grip op bewindvoering. Dit past prima bij de brief die de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders (NBPB) naar alle Nederlandse gemeenten heeft gestuurd. De vereniging pleit hierin voor meer en betere samenwerking tussen bewindvoerders en gemeenten.

“De organisatie rondom schuldhulpverlening is goed georganiseerd in Sittard-Geleen”, zegt wethouder Kim Schmitz (armoedebestrijding). “Toch zien we onder meer de intensievere samenwerking met bewindvoerders als een onmisbare aanvulling om te komen tot nog betere oplossingen voor mensen met financiële problemen. In 2019 willen we samen met betrokken bewindvoerders en andere hulpverleners afspraken maken en beleid ontwikkelen om het belang van de inwoner voorop te stellen bij de aanpak van schulden. Denk aan afspraken over het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen of afspraken over het bevorderen van de uitstroom van cliënten.”

Effectief samenwerken

Sinds 2014 worden ook mensen met problematische schulden toegelaten tot beschermingsbewind. Voorheen ging het alleen om mensen met ernstige psychische problemen of dementie. Daardoor is het aantal mensen onder bewind fors gestegen. “Ook in Sittard-Geleen gaat een deel van de gelden voor bijzondere bijstand op aan bewindvoerderskosten”, legt wethouder Schmitz verder uit. “Door een effectievere samenwerking met bewindvoerders hopen we mensen met schulden nóg beter te kunnen helpen met duurzame oplossingen, zonder dat de kosten in onze gemeente voor bewindvoering de pan uit rijzen.”

De maatregel gericht op bewindvoering maakt onderdeel uit van het bestedingsplan van de incidentele rijksmiddelen voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding dat door het college van B&W is vastgesteld.

De raad neemt 7 februari een definitief besluit over het voorgestelde bestedingsplan.

Reacties

article
151630
Sittard-Geleen heeft een aantal maatregelen uitgewerkt met het oog op een effectievere en meer duurzame
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190110/effectievere-schuldhulpverlening-voor-inwoners-van-sittard-geleen/
2019-01-10T08:04:26+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2018/10/19104440/telmachine-en-euro-geld-munten-getint.jpg
schuldhulpverlening, Sittard-Geleen
Gemeenteberichten, Nieuws