Orde van Verdienste van de SLV voor drie Marotte

Foto: © Arjan Krijntjes

Tijdens de druk bezochte receptie van stadsprins Rob I betrad ook het bestuur van de SLV, de Samenwirkende Limburgse Vastelaovesvereniginge, de bond van de zeventien grootste carnavalsverenigingen van Limburg, het podium.

President Raymond Vlecken meldde dat het bestuur van de SLV had besloten aan Wim Clerx, Maurice Gorissen en Thijs Jacobs van de Wieze Raod van stadscarnavalsvereniging De Marotte Zitterd de Orde van Verdienste te verlenen.

Veel verdiensten

Raymond Vlecken: “Alle drie hebben ze bijzonder veel verdiensten voor De Marotte en zijn ze langjarig lid van de Wieze Raod. Ze zijn een voorbeeld en initiator voor diverse zaken binnen de vereniging. Echte Marotte voor Sittard vanwege hun grote betrokkenheid bij en hun hart voor de vastelaovend in Zitterd.”

Wim Clerx is 3×11 jaar lid van de Wieze Raod. Hij vervulde veel functies en taken binnen en buiten de vereniging. Hij was/is bestuurslid en (vice-)voorzitter, presentator, lid van diverse commissies (programma, tröötekonkoer, Zittesje vastelaoves-6-daagse, 111, 11×11 en 12×11), initiator en bestuurslid van kapel ’t Trumke en ’t Tröötje en ’t Kanón van ’t Balkon, bestuurslid Galaprinsebal en Sociëté de Marotte.

Maurice Gorissen is 23 jaar Marot, bestuurslid PAP (Pappegey, Archief en PR), voorlichter en presentator, lid van de programma-commissie, de commissie tröötekonkoer, de Pappegeycommissie, voorzitter van de overkoepelende PR-commissie Marotteperpluu, Zittesje vastelaoves-6-daagse, diverse huldigingscomités (zoals 3×11 optochkommitee Zitterd, 11×11 en 12×11) en al vanaf het begin aan ’t Kanón van ’t Balkon verbonden als presentator en PR.

Thijs Jacobs is bestuurslid en protocollist van de stadscarnavalsvereniging, lid van diverse commissies (bijvoorbeeld algemene zaken, muziek-, jaarorde- en protocolcommissie). Daarnaast is hij 25 jaar lid, bestuurslid, secretaris en erelid van de Prinsegarde Zitterd. Daarnaast is hij namens De Marotte afgevaardigde bij SLV-vergaderingen.

De drie laureaten mochten uit handen van de president een oorkonde en een orde met het SLV-logo en de wapens van de steden van de lidverenigingen in ontvangst nemen.

Bron: CV De Marotte Zitterd

Reacties