Verplaatsing onbewaakte spoorwegovergang ‘hot item’ in Limbricht

Op dinsdag 5 februari vond een informatiebijeenkomst plaats over het voornemen van ProRail over het verplaatsen van een onbewaakte overweg.

De onbewaakte overweg biedt toegang tot de sportvelden achter Kasteel Limbricht en wordt gebruikte door fietsers en voetgangers. Wanneer je vanaf de sportvelden richting bebouwde kom van Limbricht het spoor oversteekt belemmert een rij hoge bomen en betonnen paaltjes het zicht op het spoor, dat vanaf de overweg Platz/Allee een flauwe bocht maakt.

De bijeenkomst, die pas na lang aandringen van inwoners tot stand kwam, werd gehouden in het gemeenschapshuis van Born. Punt van discussie is het plan van ProRail om de onbewaakte spoorwegovergang ter hoogte van kasteel Limbricht 200 meter richting Born te verplaatsen.

Bij de bijeenkomst waren onder meer ook burgerraadslid Bas Hoedemakers (Stadspartij) en raadsleden Peter Henssen en Jos Schlössels (beiden CDA) aanwezig.

Tot grote verbazing van de aanwezige inwoners heeft ProRail inmiddels het definitieve besluit tot verplaatsing genomen en zijn de werkzaamheden ingepland voor het voorjaar van 2020. Bas Hoedemakers van De Stadspartij stelde op 30 januari van dit jaar al een aantal inhoudelijke vragen over dit project. “Saillant detail: op basis van die vragen en de vragen op de bijeenkomst lijkt het erop dat ProRail nog niet eerder ter plekke was, tot kort voor de bijeenkomst”, zo laat Hoedemakers weten.

In februari 2017 heeft een eerste informatieavond voor de inwoners van Limbricht plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezigen meerdere vragen, gegronde argumenten en bezwaren over deze verplaatsing kenbaar gemaakt en ingediend. ProRail zou hier vervolgens op terugkomen. De inwoners gaven tijdens de bijeenkomst van afgelopen week te kennen dat zij de afgelopen twee jaar geen enkele reactie meer van ProRail op ingediende e-mails en telefoonafspraken vernomen te hebben. “Dit is in de ogen van het CDA en De Stadspartij anno 2019 alles behalve burgerparticipatie, een item waar onze gemeente onlangs intensief mee aan de slag is gegaan”, zo stellen Hoedemakers, Schlössels en Hensen.

Voor ProRail staat vast dat in het voorjaar van 2020 de bedoelde spoorwegovergang wordt gesloten. Wie daarna het spoor van of naar de sportvelden over wil steken moet daarvoor straks verderop in westelijke richting de oversteek maken, of de overweg bij de Platz/Allee. De omwonenden hebben volgens Hoedemakers, Schlössels en Henssen echter goede argumenten om niet tot sluiting van de bestaande overweg over te gaan. Bovendien hebben zij de geschetste situatie (al hun hele leven lang) op het netvlies staan, terwijl ProRail de situatie maar op een enkel moment bekeken heeft.

Op de bijeenkomst waren ook GOB raadslid Yvonne Salvino en wethouder Eefje Joosten aanwezig. De wethouder zegde toe de burger serieus te nemen. ProRail geeft aan op een volgende bijeenkomst met varianten te komen, en deze aan de Limbrichtenaren voor te leggen.

Hoedemakers, Schlössels en Henssen willen op basis van de door de inwoners van Limbricht ingebrachte kritiek op en alternatieven voor het verplaatsen van de spoorwegovergang van het College van B&W weten of men bereid is bij ProRail alles in het werk te stellen om de voorgenomen sluiting en verplaatsing terug te draaien.

De volgende bijeenkomst wordt in Limbricht belegd. Een datum daarvoor is nog niet bekend.

Klik op de foto boven het bericht om de situatie bij de overweg te bekijken.

Reacties