Aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelastingen zijn verstuurd

Foto: CC0

Met een stevige ‘plof’ viel vandaag de envelop met de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen in de digitale postbus.

In onderstaand overzicht ziet u hoeveel geld de gemeente Sittard-Geleen middels de gemeentelijke heffingen dit jaar ophaalt voor de lokale schatkist en hoe hoog die bedragen in de voorgaande twee jaren waren.

Gemeentelijke heffingen (x 1000 euro) 2017 2018 2019
Onroerendezaakbelasting woningen 13.585 14.011 16.169
Onroerendezaakbelasting niet-woningen 27.336 28.627 31.098
Totaal onroerendezaakbelasting 40.921 42.638 47.267
Parkeerheffingen 5.170 5.215 6.490
Precariobelasting 45 54 54
Toeristenbelasting 180 183 214
Overige belastingen 855 1.054 1.069
Rioolheffing 8.670 8.709 8.444
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 12.032 11.322 11.221
Secretarieleges burgerzaken 2.017 2.093 1.279
Begraafplaatsrechten 309 344 368
Leges wonen en bouwen 1.908 1.953 2.060
Overige leges 402 607 576
Totaal gemeentelijke heffingen (x 1000 euro) 72.509 74.172 79.042

In de onderste tabel ziet u hoe hoog de gemeentelijke heffingen gemiddeld per huishouden binnen de gemeente uitpakken.

Gemeentelijke heffingen, gemiddeld per huishouden 2017 2018 2019
Onroerendezaakbelasting woningen 146 151 174
Onroerendezaakbelasting niet-woningen 293 308 336
Totaal onroerendezaakbelasting 439 459 510
Parkeerheffingen 55 56 70
Precariobelasting 0 1 1
Toeristenbelasting 2 2 2
Overige belastingen 9 11 12
Rioolheffing 93 94 91
Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 129 122 121
Secretarieleges burgerzaken 22 23 14
Begraafplaatsrechten 3 4 4
Leges wonen en bouwen 20 21 22
Overige leges 4 7 6
Totaal, gemiddel per huishouden 776 800 853

Samen met de aanslag gemeentelijke heffingen is ook de aanslag Waterschapsbelastingen opgelegd. Ook daarvan zijn de tarieven de afgelopen jaren gestegen:

Watersysteembeheer:                  2017    2018    2019
-----------------------------------------------  --------- --------- ---------
Watersysteemheffing gebouwd % WOZ-waarde      % 0,0235   0,0249   0,0249  
Ongebouwd verharde openbare wegen per ha      € 159,85   173,45   208,35
Ongebouwd overig er ha               €  31,97   34,69   41,67
Natuurterreinen per ha               €  3,22    3,46    3,52
Watersysteemheffing ingezetenen per wooneenheid  €  48,56   53,25   55,01  
 	 	 	 
Zuiveringsbeheer:                   2017    2018    2019
Zuiveringsheffing per vervuilingseenheid      €  47,08   47,72   48,06
Verontreinigingsheffing per vervuilingseenheid   €  47,08   47,72   48,06
'

Reacties

article
154131
Met een stevige ‘plof’ viel vandaag de envelop met de aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen in
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190212/aanslagen-gemeentelijke-en-waterschapsbelastingen-zijn-verstuurd/
2019-02-12T18:25:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/02/12151059/aanslag-bsgw-2019-geld-euro-biljetten.jpg
Gemeentelijke heffingen, Sittard-Geleen, waterschapsbelastingen
Nieuws