Positieve beleving toerisme in Zuid-Limburg

Foto: Bert Kaufmann - Wie sjoen os Limburg is

Een meerderheid van de inwoners van de Zuid-Limburgse gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul ziet toeristen graag komen.

Dat blijkt uit een enquête van het Belgische onderzoeksbureau Toerisme Vlaanderen onder 2400 Zuid-Limburgers in opdracht van de Provincie Limburg.

Doel van het onderzoek was het draagvlak voor toerisme te meten. “Draagvlak onder de inwoners is erg belangrijk”, aldus gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toeristisch beleid. “Het gaat niet alleen om omzetcijfers en banen. Het gaat er ook om hoe de inwoners omgaan met toerisme, hoe ze de impact ervaren en of ze hun mening kunnen uiten.”

Positief

De 2400 ondervraagden gaven afgelopen zomer antwoord op tientallen vragen en stellingen over onder meer economische impact, overlast en gewenste ontwikkelingen. Het algemene beeld is positief, zo blijkt uit de conclusies. Acht van de tien geënquêteerden menen dat toerisme de lokale economie versterkt. Bijna evenveel mensen zien een positieve invloed op overheidsinvesteringen en winkelaanbod in hun gemeente door het toerisme. Ook voelen veel ondervraagden zich trots omdat toeristen hun gemeente of stad bezoeken. Maastricht is hiermee koploper met 77 procent.

Zes op de tien inwoners zegt het toerisme in hun gemeente te steunen, zeven op de tien wil dat hun gemeente een toeristische bestemming blijft. De Zuid-Limburger blijkt bovendien een ware ambassadeur te zijn want drie op de vier inwoners zegt toeristen graag te helpen als ze een vraag hebben.

Aandachtspunten

Ondanks de overwegend positieve uitkomst van dit onderzoek, 60 procent van de ondervraagden reageerde positief en 30 procent neutraal, wordt er ook gekeken naar verbeterpunten. In de beantwoording worden verschillen tussen de gemeenten geconstateerd. In de gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul wordt meer overlast ervaren dan in de gemeenten Meerssen, Eijsden-Margraten, Vaals en Maastricht. Ruim een kwart van de ondervraagden, 27 procent, vindt dat de leefbaarheid vermindert door verkeersproblemen, meer afval in de straten, een duurder leven en hogere criminaliteit. Veelal gaat het dan om overlast door fietsers, motoren en parkeerproblemen. Meer dan 75 procent noemt een beter openbaar vervoer als belangrijk verbeterpunt.

Het oppakken van de aandachtspunten is een regionale opgave en een belangrijke bouwsteen voor de visie Vrijetijdseconomie Zuid-Limburg. De regio Zuid-Limburg werkt samen om de beleving van het toerisme in Zuid-Limburg positief te laten zijn.

Draagvlak

Gedeputeerde Eric Geurts, verantwoordelijk voor toerisme, laat weten blij te zijn met het onderzoek. “Het rapport vormt een goede basis om met de sector zelf, de Provincie en gemeenten en uiteraard input van de burgers te kijken waar verbeterpunten zitten en ook waar we de sterke punten verder kunnen uitbouwen. Hoe positiever het gevoel, des te gastvrijer de ontvangst. En daar gaat het om in de toeristische sector.”

Cookieinstellingen