PvdD: ‘Biogasinstallatie Chemelot voor verwerking illegale mest’

Foto: © Zitta Biogas

Door Guus Queisen | De Limburgse Statenfractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) is tegen de komst van de grootschalige biogasinstallatie annex mestverwerker naar het bedrijventerrein Chemelot in Sittard-Geleen (LB).

Fractievoorzitter Pascale Plusquin verwacht dat deze installatie wordt gebruikt voor de verwerking van ‘illegale’ mest. Verder is volgens haar sprake van een overcapaciteit aan mestverwerking in Zuid-Nederland.

Re-N Technology ontwikkelt een grootschalige biogasinstallatie op industrieterrein Chemelot in de gemeente Sittard-Geleen. Dit onder de naam Zitta Biogas Chemelot. De installatie gaat jaarlijks 700.000 ton Oost-Brabantse en Limburgse varkensdrijfmest bewerken tot circa 60 miljoen kuub biogas. Dit biogas gebruikt buurman OCI Nitrogen vervolgens voor de productie van kunstmest. De hierbij vrijkomende warmte wordt vervolgens gebruikt voor de productie van varkensmestkorrels. Het complex omvat een industrieel gebouw van circa 20.000 vierkante meter, twaalf industriële vergistingssilo’s met een diameter van circa 22 meter en een bouwhoogte van circa 25 meter en drie siloparken met in totaal 41 silo’s.

Kunstmestproductie zonder aardgas

Nadat de provinciale vergunningen zijn verleend en de SDE+ subsidie is toegekend, komt de Limburgse PvdD plotseling in verzet tegen dit initiatief. Een bestudering van de vragen en de kritiek toont dat deze deels niet stroken met haar eigen (nieuwste) partijprogramma. Daarin stelt de partij dat ze voorstander is van het lokaal opwekken van energie, waarmee ook ook groene banen worden gecreëerd. Ook vindt ze dat Chemelot de CO2 uitstoot en aardgasverbruik drastisch moeten verminderen. Door het gebruik van het uit varkensmest opgewekte biogas gaat OCI-Nitrogen daar juist invulling aan geven. Met het oog op het terugschroeven van het aardgasverbruik wil de PvdD dat de kunstmestproductie stopt. Juist door het gas uit de nieuwe biogasinstallatie te gebruiken kan OCI Agro afzien van het gebruik van aardgas bij de productie van kunstmest.

Brabantse eisen

Ondanks dat de fabriek in Limburg komt, moet deze volgens de PvdD, voldoen aan de Brabantse vergunningseisen voor mestverwerking. Als dit niet het geval is vraagt de PvdD of de Limburgse omwonenden aan hogere emissies, en volksgezondheidsrisico’s worden blootgesteld dan bij vergelijkbare installaties in Noord-Brabant. Ook vraagt de PvdD of de provincie een dialoog met de omgeving is aangegaan. Opvallend is dat in de omgeving van de geplande mestverwerker op het Chemelot terrein geen woning is te bekennen.

Overcapaciteit

Een ander steen des aanstoots voor de PvdD is dat, volgens die partij, Brabant al over voldoende mestverwerkingscapaciteit beschikt. Reden om GS te vragen of ze wel heeft getoetst of de installatie niet zorgt voor een regionale overcapaciteit. Ze zegt het daarom vreemd te vinden dat er toch nog Brabantse mest naar Geleen zal worden aangevoerd. Deze PvdD opvatting over een mesttekort cq te veel verwerkingscapaciteit strookt niet met haar nieuwste verkiezingsprogramma. Daarin spreekt de PvdD over een ‘gigantisch mestoverschot’. Desgevraagd zegt de Limburgse PvdD lijsttrekker Pascale Plusquin dat ze verwacht dat in Geleen vooral illegaal geproduceerde mest zal worden verwerkt. In dit kader vraagt ze aan GS of er controles gaan plaatsvinden of de aangevoerde mest daadwerkelijk legaal is geproduceerd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen