Start kapwerkzaamheden herinrichting Geleenbeekdal

Geleenbeek wordt heringericht
Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten werken nauw samen aan de voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard.

Onder de noemer Corio Glana maakt het beekdal in de komende jaren een ingrijpende verandering door. De beek krijgt weer ruimte om door een natuurlijk landschap te meanderen, met plaats voor mens, water, dier en plant.

Kapwerkzaamheden

Om het gebied hiervoor geschikt te maken, wordt medio maart in het gebied tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard gestart met het kappen van bomen, conform de kapvergunning die door de gemeente is verleend. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio april. Bomen die met een kruis of stip zijn gemarkeerd, worden gerooid. De kapwerkzaamheden worden begeleid door een ecoloog, die bomen met het oog op het broedseizoen inspecteert op de aanwezigheid van eventuele nesten.

Corio Glana

De herinrichting van de Geleenbeek en haar directe omgeving tussen de Middenweg en de Agricolastraat in Sittard, is onderdeel van ‘Zitterd klimaat- en waterproof’. Naast ruimte voor de ontwikkeling van het natuurlijke, historische landschap, heeft de herinrichting van het Geleenbeekdal meer voordelen. Zo draagt deze ook bij aan het realiseren van een klimaatbestendige stad. Niet alleen wordt de waterkwaliteit verbeterd. Maar door het vergroten van de bergingscapaciteit van het beekdal, is er ook minder kans op wateroverlast én droogteschade in het centrum van Sittard.

Informatie

Heeft u vragen over of tijdens de kapwerkzaamheden, of over het project Corio Glana? Dan kunt u contact opnemen met Guy Limpens, senior beleidsadviseur Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente Sittard-Geleen, bereikbaar via 14046 of [email protected].

Reacties