Commandant Leger des Heils bezoekt Treebeek-Brunssum

Hannelise Tvedt
Foto: Leger des Heils

Op zondag 24 maart brengt Commissioner Hannelise Tvedt, Kommandant van het Leger des Heils in Nederland, een bezoek aan Treebeek-Brunssum.

Behalve dat zij kennis maakt met het werk ter plekke, zal zij ook voorgaan tijdens de geloofsontmoeting om 10:00 uur. Na deze bijeenkomst is er een ‘meet & greet’ met de eerste vrouwelijk landelijk leider van het Leger des Heils.

Hannelise Tvedt is sinds medio 2018 landelijk leider van het Leger des Heils. Zij is afkomstig uit Denemarken en is een goede bekende in Nederland: eerder heeft zij hier de functie van chef-secretaris bekleed. Voor haar komst naar Nederland gaf zij leiding aan het Leger des Heils in Denemarken en Groenland. Haar kijk op het Leger verwoordt zij als volgt; “We zijn een echt leger en zijn in oorlog. Er is veel ellende en onrecht en dat moet bestreden worden.” Zo waarschuwt ze voor een toename van eenzaamheid. Volgens haar volksziekte nummer één.

Het Leger des Heils is één van de grootste zorgorganisaties van ons land. Het is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

Het Leger des Heils is onderverdeeld in verschillende stichtingen. De grootste zijn het Kerkgenootschap en het maatschappelijk werk.

In totaal werken er ruim 6.000 mensen bij het Leger des Heils. Zij werken in één van de 239 vestigingen. Het maatschappelijk werk, bekend als de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie. Zonder onderscheid des persoons verleent zij materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op hen doen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Het Leger des Heils is ook voor een belangrijk deel afhankelijk van vrijwilligers. Zij zetten zich gedreven en vasthoudend in voor hun medemens, direct – als hulpverlener – of indirect, bijvoorbeeld in de facilitaire ondersteuning of in de verschillende samenwerkingsverbanden met andere organisaties.

De nieuwe kommandant wil graag kennis maken met Limburg en nodigt u uit om op zondag 24 maart om 10:00 uur aanwezig te zijn in het gebouw van het Leger des Heils aan de Horizonstraat 77 in Treebeek-Brunssum. Toegang vrij. Om 11:30 uur ‘meet & greet’.

Reacties

article
157025
Op zondag 24 maart brengt Commissioner Hannelise Tvedt, Kommandant van het Leger des Heils in
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190311/commandant-leger-des-heils-bezoekt-treebeek-brunssum/
2019-03-11T15:14:59+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/03/10152003/commandant-leger-des-heils-Hannelise-Tvedt.jpg
Leger des Heils
Nieuws