Bodemonderzoek onderwijslocatie Grevenbicht en Obbicht

Middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht
Foto: beeldcitaat Google

De gemeente Sittard-Geleen onderzoekt de haalbaarheid van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht.

Dit gebeurt op initiatief van schoolbestuur Kindante, de buitensportverenigingen en belangenvereniging Laefbaar Obbeeg en Beeg. De gemeenteraad heeft in juli 2017 een krediet beschikbaar gesteld voor voorbereidende onderzoeken.

Ter voorbereiding op besluitvorming over dit plan, vinden er deze en volgende week archeologische onderzoeken en bodemonderzoeken plaats in het gebied. Voor deze onderzoeken is toestemming gevraagd aan de grondeigenaren.

Ook wordt gewerkt aan een concept-stedenbouwkundig ontwerp van de nieuwe locatie. Het conceptontwerp wordt binnenkort met alle betrokken partijen besproken. Ook andere belangstellenden krijgen dan de mogelijkheid het plan te bekijken en erop te reageren.

Op grond van de uitkomsten van deze onderzoeken en gesprekken vindt naar verwachting dit jaar definitieve besluitvorming plaats over de ontwikkeling van de centrale onderwijs- en sportvoorziening.

'

Reacties

article
157238
De gemeente Sittard-Geleen onderzoekt de haalbaarheid van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190314/bodemonderzoek-onderwijslocatie-grevenbicht-en-obbicht/
2019-03-14T12:00:02+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2017/06/02085813/grevenbicht-obbich-locatie-onderwijs-sport.jpg
Gemeenteberichten, Nieuws