Minister Hugo de Jonge op werkbezoek in Sittard-Geleen

Minister Hugo de Jonge
Foto: Rijksoverheid

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) komt vandaag op werkbezoek in Sittard-Geleen.

Tijdens het werkbezoek wordt de minister op de hoogte gebracht van de manier waarop binnen de gemeente Sittard-Geleen invulling wordt gegeven aan een samenleving waarin ervoor wordt gezorgd dat mensen met een beperking niet aan de kant hoeven te blijven.

“Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Minister Hugo de Jonge wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien,” zo stelt het CDA.

Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.

Op initiatief van CDA-kandidaat Statenlid Wouter IJpelaar en oud-wethouder sociaal domein Astrid Verblakt bezoekt de minister een aantal aansprekende voorbeeld in Sittard-Geleen.

Zo brengt de minister om 13:00 uur een bezoek aan de Kredietbank Limburg, waar wordt stilgestaan bij de invloed van schulden op de gezondheid van mensen. Om 14:10 uur wordt een bezoek gebracht aan de Ophovenerhof waar mensen met een beperking wonen en/of een zinvolle dagbesteding vinden. Om 15:15 uur staat een bezoek aan Zuyd Hogeschool in Ligne op de agenda. Daar is het thema ‘Volwaardig meedoen met een beperking’. Ook is er een dialoog met de minister over het belang om de jeugd te betrekken bij besluitvorming en politiek. Ter afsluiting wordt om 16:05 uur een bezoek gebracht aan Gymnastiekvereniging Swentibold op de Leyenbroekerweg. Ook hier gaat het om volwaardig meedoen met een beperking in de praktijk. Daarbij geven GV Swentibold, HC Scoop en handbalvereniging V&L voorbeelden van volwaardig meedoen bij een reguliere sportvereniging. Trainers en ouders gaan met de minister in gesprek over hoe deze verenigingen inspelen op de behoefte en hoe zij voor de individuele leden met een beperking het verschil maken.

Reacties

article
157240
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge (CDA) komt vandaag op werkbezoek in
https://sittard-geleen.nieuws.nl/nieuws/20190314/minister-hugo-de-jonge-op-werkbezoek-in-sittard-geleen/
2019-03-14T08:00:50+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/305/2019/03/13213318/minister-hugo-de-jonge.jpg
Hugo de Jonge, Minister:
Nieuws