Geleense pandeigenaren willen snel terug naar oude parkeerregime

Sinds januari veel lege plekken in Marktgarage Geleen
Foto: Winkelen in Geleen

De vereniging van eigenaren (VVE) van commerciële ruimten in het centrum van Geleen heeft zijn ongenoegen en zorgen geuit over de door de gemeente per 1 januari ingevoerde parkeermaatregel.

Dat is gebeurd middels een brief aan het College van B&W. Het zit de VVE behoorlijk dwars dat de parkeermaatregel – verhoging van het parkeertarief en tegelijkertijd afschaffen van het op weekdagen gratis parkeren in de Marktgarage gedurende de eerste twee uur – pas kort voor de ingangsdatum aan de belanghebbenden is gecommuniceerd. Daardoor stond men met de rug tegen de muur er had men geen kans om de Gemeente ervan te overtuigen dat het beter was om die maatregel niet door te voeren.

In de brief wijst de VVE op de hoge leegstand in het Geleense centrum, het verschraalde winkelaanbod en de afvloeiing van klanten naar Beek, Stein en naar de wijkwinkelcentra, waar parkeren gratis is. De genomen parkeermaatregel druist volgens de VVE dan ook volledig in tegen het voornemen van de gemeente om het centrum van Geleen levendig te houden en de toekomst ervan zeker te stellen.

Uit metingen door de gemeente is gebleken dat het aantal parkeertransacties in Geleen in januari en februari van dit jaar in vergelijking met een jaar eerder met 10 procent is gedaald. Uit peilingen onder de Geleense ondernemers is geleken dat het aantal passanten in januari met meer dan de helft (54,1%) is afgenomen, zegt de VVE.

Volgens de VVE hebben diverse huurders al hun huurcontract opgezegd. Ook zouden diverse grootwinkelbedrijven overwegen om hun winkel in Geleen te sluiten.

Bezoekers van het centrum – althans degenen die er nog komen – klagen over de hoge parkeertarieven en hebben een petitie getekend tegen de parkeermaatregel van de gemeente.

De VVE geeft in de brief aan zich ernstige zorgen te maken over de continuïteit van haar huurders, de gevolgen voor het centrum en de effecten die dit zal hebben op de waarde van de panden van de leden van de VVE.

Daarom doet de VVE namens haar leden een dringend beroep op het college om de ingevoerde parkeermaatregelen terug te draaien.

Reacties