Verhoogd risico op natuurbrand in Zuid-Limburg

Foto: CC0 via Pixabay

Er is al enige tijd weinig neerslag gevallen in Zuid-Limburg. De droogte leidt tot een hoger risico op natuurbranden.

Natuurbrandriscio.nl heeft daarom fase 2 – Extra Alert – afgekondigd voor Zuid-Limburg.

Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind.
Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook uw medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken.

Parkeer uw auto nooit in hoog droog gras en vermijd het gebruik van vuur (niet roken dus) in de natuur. Laat ook geen afval en lege flessen achter, maar ruim dat netjes op.

Reacties