Ruimte voor tiny houses in Sittard-Geleen

Foto: tiny house Tammy [CC BY 2.0] via Wikimedia Commons

Sittard-Geleen gaat de komende tijd proefondervindelijk vaststellen op welke wijze de gemeente om moet gaan met tiny houses.

Dat betekent dat pragmatisch omgegaan wordt met aanvragen voor de bouw van een tiny house. Ook zal de gemeente grondeigenaren en potentiele bouwers met elkaar in contact brengen.

“We merken dat er toenemende belangstelling is voor de bouw van tiny houses”, constateert wethouder Felix van Ballegooij (Leefbaar wonen). “Hoewel we als gemeente zelf geen huisjes gaan bouwen, willen we wei nagaan waar we tegenaan lopen als mensen deze woningen willen realiseren. Want de filosofie achter tiny houses past binnen de duurzaamheidsdoelstellingen van raad en college.”

Een tiny house is een maximaal vijftig vierkante meter groot huis, duurzaam gebouwd, dat gebruikt kan worden voor permanente bewoning. Het streven van veel mensen die in een tiny house willen wonen is om het huisje zo veel als mogelijk zelfvoorzienend te maken, bijvoorbeeld door zonnepanelen te gebruiken, regenwater op te vangen en een composterend toilet te gebruiken.

Er zijn verschillende initiatiefnemers voor tiny houses die zich gemeld hebben bij de gemeente. Ook zijn er mogelijk grondeigenaren die de mogelijkheid willen bieden om een tiny house op hun perceel te bouwen. Om deze mensen met elkaar in contact te brengen is vanaf nu een makelaarspunt in de gemeente actief.

Via [email protected] kunnen aanbieders van percelen zich melden, evenals mensen die een tiny houses willen bouwen en op zoek zijn naar een perceel.

Ook rondom de daadwerkelijk bouw van tiny houses heeft het college enkele richtlijnen vastgesteld, die op basis van voortschrijdend inzicht kunnen worden aangepast.

Uitgangspunt is zo weinig mogelijk beperkende voorwaarden. Maar het is niet de bedoeling om midden in het bos huisjes neer te zeUen. Er dient gebouwd te worden binnen of grenzend aan bestaande bebouwing. Uiteraard moet ook voldaan worden aan de wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het bouwbesluit) en voordat er gebouwd wordt moet een vergunning verleend zijn.

Tiny houses kunnen echter welstandsvrij gebouwd worden.

De proeftuin tiny houses wordt over een jaar geëvalueerd.

Reacties