Eerste 348 panelen Energie Coöperatie Duurzaam Sittard geplaatst

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Donderdag kwam wethouder Kim Schmitz poolshoogte nemen van de voortgang van het eerste project van Energie Coöperatie Duurzaam Sittard (ECDS).

Op de daken van de parkeerloodsen van Beursgens aan de Linde in Sittard werden de afgelopen week in totaal 348 gloednieuwe zonnepanelen – PV-cellen – met een capaciteit van 375 Wattpiek (beter zijn momenteel niet te krijgen) aangebracht. Het is het eerste van de drie projecten waarmee Energie Coöperatie Duurzaam Sittard voortvarend van start gaat.

Achter een pallet zonnepanelen, v.l.n.r.: Jules Hendriks (voorzitter ECDS), wethouder Kim Schmitz, Gert Kempen (secretaris ECDS), Ben Bartholomeus (penningmeester ECDS), Léon Beursgens (lid ECDS) en Kees Blankers (gemeente Sittard-Geleen)

Bij ECDS kunnen inwoners van de gemeente, die zelf geen dak hebben waarop zonnepanelen kunnen (of mogen) worden gemonteerd, tóch investeren in deze vorm van groene energie. In dit eerste project hebben 22 deelnemers geld geïnvesteerd. Met de aanschaf en montage van de 348 zonnepanelen is een investering gemoeid van 108.000 euro. De PV-cellen leveren jaarlijks naar schatting ruim 100 mWh aan het elektriciteitsnet.

De stroom wordt geleverd aan OM | Nieuwe Energie. De coöperatie ontvangt daarvoor 6 cent per kWh en die opbrengst wordt gebruikt om diverse kosten mee te kunnen dekken. Aan het einde van de looptijd kan een positief saldo aan de leden worden uitgekeerd. Maar dat is niet wat een investering in de zonnepanelen zo interessant maakt. Het kunnen terugvragen van de energiebelasting is dat wel: dat zorgt volgens de coöperatie voor een gemiddeld jaarlijks rendement van 7 procent. Zet dat maar eens af tegen de huidige spaarrente.

En helemaal los van dat rendement draagt een investering in zonnepanelen ook nog eens bij aan CO2-reductie en daarmee aan het realiseren van de milieudoelstellingen van de gemeente. Reden waarom wethouder Kim Schmitz erg blij is met de aanpak van ECDS. “We gaan eens bekijken welke daken van gemeentelijk vastgoed eventueel in aanmerking komen voor het plaatsen van panelen”, zo gaf ze haar enthousiasme handen en voeten.

De Energie Coöperatie Duurzaam Sittard is een particulier initiatief. Het bestuur bestaat uit voorzitter Jules Hendriks, secretaris Gert Kempen, penningmeester Ben Bartholomeus en de leden Léon Beursgens en Rob Tonglet.

Behalve naar particuliere investeerders is de coöperatie op zoek naar daken waarop zonnepanelen kunnen worden geplaatst. Wie zijn dak beschikbaar stelt ontvangt daarvoor jaarlijks 3 euro per geplaatst paneel. Wanneer een qua ligging en oppervlakte geschikt dak wordt gevonden wordt allereerst gecontroleerd of de dakconstructie het gewicht van de panelen kan dragen. Een paneel van 2 vierkante meter weegt, inclusief de bevestigingsmaterialen, een kleine 25 kilo. In het geval van de parkeerloodsen van Beursgens wees het onderzoek uit dat een versterking van de constructie noodzakelijk was. Léon Beursgens besloot de daarvoor benodigde investering voor zijn rekening te nemen en zo het eerste project vlot te trekken.

Projecten

Behalve de daken van de parkeerloodsen van Beursgens bij De Linde heeft ECDS twee andere projecten in bewerking, samen goed voor nog eens 450 zonnepanelen. Daarvoor hebben zich op dit moment ruim 40 andere investeerders aangemeld. “De animo om mee te doen is groot en het aantal aanmeldingen groeit gestaag”, aldus Jules Hendriks. Beslissingen over een project worden altijd samen met de deelnemers in dat specifieke project genomen, zo laat hij verder weten. Zo blijft het allemaal overzichtelijk.

Ondertussen wordt er al gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden richting Limbrichterveld, Geleen (Goyenflat) en Munstergeleen. En daarbuiten wordt samenwerking met vergelijkbare initiatieven gezocht, zoals in Beek. Samen optrekken op het gebied van inkoop van zonnepanelen en de verkoop van de geleverde elektriciteit aan een energiemaatschappij levert uiteraard schaalvoordelen, zoals een scherpere inkoopprijs van zonnepanelen, op.

  • Deelname
    Naast particulieren mogen ook bedrijven of organisaties met (locaties met) een kleinverbruikersaansluiting meedoen, mits ze niet meer dan 20% van de totale financiering van een project op zich nemen.
  • Looptijd
    Wie besluit tot deelname aan een project doet dat voor de duur van 15 jaar. Daarna gaat het eigendom van de PV-cellen over aan de eigenaar van het dak. De technische levensduur van de panelen bedraagt 25 jaar, dus er kan nog 10 jaar elektriciteit worden geleverd. In de aanschafkosten van de panelen zit een verwijderingsbijdrage, zodat de dakeigenaar tegen de tijd dat de cellen echt zijn versleten niet met een forse kostenpost wordt geconfronteerd als de oude panelen van het dak moeten.

 

Zonnepanelen ECDS
Een deel van de panelen ligt op op een plat dak. Daar zijn de panelen naar het zuiden gericht.

Reacties