Gemeenten doen beroep op Rijk voor jeugdzorg

Foto: CC0 via Pexels

Gemeenten weigeren nog langer op te draaien voor de extra kosten die zij maken voor de toenemende vraag naar de jeugdhulp en psychische zorg voor kwetsbare burgers.

In een open brief in het AD overweegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) afstand te doen van de taken die de gemeenten van het Rijk hebben overgenomen.

“Als het kabinet niet bereid is om gemeenten voldoende tegemoet te komen, is het de vraag of wij onze inwoners kunnen geven waar zij recht op hebben. In uw belang moeten wij dan serieus overwegen of wij de gedecentraliseerde taken weer bij het Rijk terugleggen”, staat in de brief.

De gemeenten benadrukken dat ze deze verregaande stap niet zomaar zullen nemen. “We willen onze jeugd niet in de steek laten. Als er geen compensatie komt, moeten gemeenten bezuinigen”, meldt de VNG in de open brief. “Dat heeft ongewenste gevolgen.”

Reacties