Werkzaamheden op N273 ter hoogte van Kessel

Foto: beeldcitaat Google

De Provincie Limburg gaat de verkeerslichten en de verkeersregelinstallatie op de kruising N273 Napoleonsbaan – Maasstraat – Lanterdweg ter hoogte van Kessel (gemeente Peel en Maas) vervangen.

De installatie is verouderd en aan vervanging toe. Nieuwe technische systemen maken het mogelijk de groentijden en de cyclussen te optimaliseren. Hierdoor verbetert de verkeersafwikkeling en worden de wachttijden korter.

De werkzzamheden

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de verkeersregelkast, de masten met verkeerslantaarns, de bekabeling en de detectielussen in het wegdek. Daarnaast wordt de bocht komende vanaf de Maasstraat richting Venlo verruimd.
Gedurende de werkzaamheden wordt de snelheid op de N273 Napoleonsbaan ter plaatse verlaagd naar 30km/u. Let u erop dat de flitsers aan staan? Op de N273 Napoleonsbaan is één rijbaan beschikbaar voor zowel het recht doorgaande, het rechts afslaande als het links afslaande verkeer. Er worden tijdens de werkzaamheden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te regelen.

2 weekendafsluitingen

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is het noodzakelijk het kruispunt gedurende 2 weekenden af te sluiten. Het kruispunt is afgesloten van vrijdag 14 juni 21:00 uur tot en met maandag 17 juni 05:00 uur en van vrijdag 21 juni 21:00 tot en met maandag 24 juni 05:00 uur. Het verkeer wordt in deze weekenden omgeleid. In de werkweek tussen deze 2 weekenden in, van maandag 17 tot en met vrijdag 21 juni, is het niet mogelijk vanuit de Landerdweg de N273 Napoleonsbaan op te rijden of over te steken. Dit verkeer dient via de Spurkt naar de N273 te rijden. Verkeer in de overige richtingen is gewoon mogelijk.

Uitzondering buslijn en hulpdiensten

Voor het openbaar vervoer en hulpdiensten zijn speciale maatregelen getroffen. Het openbaar vervoer zal geen hinder ondervinden door de werkzaamheden.

Reacties