Laatste dag Gelaender Kirmes startte twee uurtjes prikkelarm

Wie – uitgerust met een goed gehoor – woensdagmiddag tussen 12:30 uur en 14:30 uur de Gelaender Kirmes heeft bezocht moet iets vreemds hebben opgemerkt.

De eerste twee uur van de Gelaender Kirmes verliepen woensdag namelijk prikkelarm.

Vorig jaar diende raadslid Nancy Kaufmann van de Stadspartij bij het College van B&W een verzoek in om – in navolging van een aantal andere gemeenten in het land – de Geleense kermis gedurende enkele uren prikkelarm te laten draaien. Wethouder Berry van Rijswijk vond dat een goed plan en ging erover in gesprek met de kermisexploitanten en die zegden medewerking aan een pilot toe.

Door het geluidsniveau te temperen en waar mogelijk de snelheid waarmee de attracties draaien te verlagen moet de kermis ook aantrekkelijk worden voor mensen die moeite hebben om alle prikkels te verwerken. Het kan dan gaan om mensen met autisme, epilepsie of een vorm van al dan niet aangeboren hersenletsel.

Het was natuurlijk niet volledig stil tijdens die eerste twee uren prikkelarme kermis, maar het geluidsniveau bleef gemiddeld onder de 80 Db. En dus konden ouders en jonge kinderen – en die waren er vanmiddag volop – elkaar nog verstaan. Vanaf 14:30 uur kwam daar weer verandering en daverde de kermis op het bekende en vertrouwde geluidsniveau verder. Daarbij sloeg de geluidsmeter uit tot ruim 110 Db, met enkele pieken tot 150 Db. Bij langdurige blootstelling aan waarden boven de 85 Db ligt gehoorschade voor de hand.

Gemeten naar reacties op social media wordt de prikkelarme kermis goed gewaardeerd. En ook wethouder Berry van Rijswijk, die de prikkelarme kermis woensdagmiddag opende, is enthousiast en ziet persoonlijk wel wat in een vervolg. “Maar daarover gaan we uiteraard eerst in gesprek met de kermisbond,” zo liet hij weten.

Klik op de foto boven dit bericht om meer foto’s te bekijken.

Reacties