UWV: uitkeringslasten gaan omhoog

Foto: UWV

De uitkeringslasten voor dit en komend jaar nemen toe. Dat constateert uitkeringsinstantie UWV.

Ondanks dat het aantal ww-uitkeringen daalt, stijgen de kosten voor de WIA en de Wajong. In 2020 komen daar nog eens extra taken bij, waardoor de rekening scherp omhoog gaat.

In 2019 is het UWV in totaal 48 miljoen euro meer kwijt aan uitkeringslasten. Een jaar later stijgen de uitkeringslasten nog eens met 644 miljoen euro. Dan gaat de organisatie twee nieuwe taken uitvoeren. Partners kunnen na geboorte van een baby een uitkering van vijf weken aanvragen en werkgevers krijgen een compensatie voor de transitievergoeding die zij aan werknemers moeten betalen na arbeidsongeschiktheid.

Voor 2020 wordt 61 miljoen euro aan uitkeringen voor het partnerverlof verwacht. De compensatieregeling voor de transitievergoeding kent een terugwerkende kracht tot begin juli 2015. Het UWV rekent voor 2020 op een bedrag van ruim 1 miljard euro.

De kosten voor de ww dalen omdat meer mensen werken en de duur van de werkloosheidsuitkering is verkort. De uitkeringslasten voor de ww dalen naar verwachting naar 3,5 miljard euro in 2020. Waarschijnlijk zal de instroom in de ww wel stijgen, met bijna 18.000 in 2020. De totale lasten voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stijgen naar 13,5 miljard euro in 2020, aldus het UWV.

Reacties