“Wijsheid en ingetogenheid gewenst” na uiteenvallen DNA

Foto: Sittard-Geleen.nieuws.nl

Nu de DNA-fractie in de gemeenteraad van Sittard-Geleen uit elkaar is gevallen rijst de vraag: hoe nu verder?

Een raadslid, twee bestuursleden en twee burgerraadsleden stapten donderdag uit de partij.

Dat gebeurde naar aanleiding van onenigheid binnen de fractie over het zo snel mogelijk herinvoeren van gratis parkeren in de Marktgarage in Geleen. Sinds het nieuwe parkeerbeleid dat met ingang van januari van dit jaar werd ingevoerd kampt het centrum van Geleen met achteruithollende omzet- en bezoekersaantallen. Veel winkeliers staat het water aan de lippen. Het is geen vijf voor twaalf, maar half een in Geleen, zo schetsen ondernemers de ernst van de situatie.

Het door het College van B&W voorgestelde maatregelenpakket om het Geleense centrum te stimuleren kan niet rekenen op goedkeuring van ondernemers en de vereniging van vastgoedeigenaren. “De politiek luistert niet en begrijpt kennelijk de ernst van de situatie waarin tal van Geleense ondernemers verkeren niet. Of wil dat niet begrijpen”, aldus een van de opgestapte DNA-leden. Die verwacht ook dat raadslid Fredrix-Pilon verder zal gaan als eenmansfractie, al is dat nog niet helemaal duidelijk. Overstappen naar een van de oppositiepartijen is ook een mogelijkheid.

Volgens wethouder Pieter Meekels (gob) moet eerst binnen DNA duidelijk worden welke kant men daar op wil en dan zal pas blijken of er een probleem is.

DNA-wethouder Jos Bessems wil evenmin op de zaken vooruitlopen voordat hij contact heeft gehad met Angelique Fredrix-Pilon.

De zomervakantie staat voor de deur. Tijdens het reces zullen ongetwijfeld pogingen worden ondernomen om de breuk te lijmen. Mocht dat niet lukken dan zou er gezocht kunnen worden naar een andere meerderheidscoalitie, maar het is zeer de vraag of die haalbaar is. En dan rest nog de mogelijkheid dat de huidige coalitie doorgaat als minderheidscoalitie, die voor elk voorstel op zoek zal moeten naar een meerderheid.

Andries Houtakkers, fractieleider van de grootste oppositiepartij (CDA), vindt het gezien de situatie belangrijk dat iedereen even pas op de plaats maakt en enige ingetogenheid betracht om voor de toekomst een verstandige koers te kunnen bepalen. Ook nu de coalitie geen meerderheid meer heeft wil dat volgens hem niet meteen zeggen dat het College dan maar moet opstappen.

De ondernemers in het centrum van Geleen worden er ondertussen niks wijzer van.

Reacties