Nieuw crisisnummer voor jeugdhulp in Zuid-Limburg

Foto: CC0

Sinds begin deze maand is in Zuid-Limburg één team verantwoordelijk voor de hele aanpak van crisishulp aan kinderen en jongeren.

Van de telefonische crisismelding tot en met het bieden van de juiste crisiszorg (ambulant en/of met verblijf).

Dit team is een samenwerkingsverband van XONAR, Mondriaan en Koraal. Het team Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is bereikbaar via het nummer: 043-6045777.

Crisissituaties kunnen 24/7 gemeld worden bij het telefonische meldpunt van Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. Het meldpunt kijkt op basis van de informatie of het nodig is om binnen 2 uur bij de jongere of het gezin thuis een inschatting te maken. Als er inderdaad sprake is van een crisis, wordt de juiste hulp ingezet voor maximaal 4 weken. Een crisissituatie duurt per definitie nooit lang. Als de veiligheid is hersteld, wordt niet meer van een crisis gesproken.

Wanneer is er sprake van een crisis?

Bij een crisis gaat het om zeer urgente situaties, oftewel als er vandaag niets wordt ondernomen is de kans op een ernstige calamiteit groot.

Belangrijke criteria zijn:

  • Is de situatie onveilig voor de jeugdige en zijn omgeving?
  • Lopen we risico op het ontstaan van blijvende schade voor betrokkenen?
  • De vraag ‘Wat is er vandaag anders dan gisteren?’

Geen crisis, maar wel behoefte aan acute zorg

Bij situaties die ‘tot morgen’ kunnen wachten, is er geen sprake van een crisis maar van acute zorg. Ook dan is het belangrijk dat er snel de juiste hulp komt, dit loopt dan onder meer via de gemeente en of doorverwijzers.

Reacties